Panasonic DMC-TZ40 Mode D’Emploi

Page de 36
2   
VQT4S99 (LT)
Mielas pirkėjau, 
Mes norėtume pasinaudoti šia galimybe ir padėkoti jums, kad įsigijote šį Panasonic
skaitmeninį fotoaparatą. Prašome atidžiai perskaityti šias naudojimo instrukcijas ir 
pasilikti jas, jei ateityje prireiktų pagalbos. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad realus 
jūsų skaitmeninio fotoaparato valdymas ir sudedamosios dalys, meniu piktogramos 
ir pan. gali skirtis nuo to, kas nurodyta iliustracijose, esančiose šiose naudojimo 
instrukcijose.
Atidžiai laikykitės autorinių teisių įstatymų.
 
• Jau įrašytų juostų ar diskų, ar kitos paskelbtos, ar transliuotos medžiagos 
   įrašymas kitiems tikslams, nei asmeniniam naudojimui, gali pažeisti autorinių 
   teisių įstatymus. Net ir asmeninio naudojimo tikslams, tam tikros medžiagos 
   įrašymas gali būti draudžiamas. 
Informacija jūsų saugumui
ĮSPĖJIMAS:
Norėdami sumažinti gaisro, elektros iškrovos ar gaminio 
pažeidimo riziką,
 
• Saugokite gaminį nuo lietaus, drėgmės, lašėjimo ar 
aptaškymo. 
 
• Naudokite tik rekomenduojamus priedus.
 
• Nepašalinkite dangtelių.
 
• Netaisykite šio aparato patys. Dėl aptarnavimo kreipkitės į 
kvalifikuotą aptarnaujantį personalą.  
Tinklo lizdas turi būti įrengtas netoli įrangos ir turi būti laisvai 
prieinamas. 
 
Gaminio identifikacijos ženklinimas
Gaminys
Vieta
Skaitmeninis fotoaparatas
Apačia
 
Apie baterijos paketą
ATSARGIAI
 
• Jei baterija yra netinkamai įdėta, galimas sprogimo pavojus. 
  Pakeiskite bateriją tik tokio tipo baterija, kokią rekomenduoja 
  gamintojas. 
 
• Kai norite išmesti baterijas, prašome susisiekti su savo vietinėmis
  institucijomis ar pardavėju ir paklauskite apie tinkamą šalinimo 
  metodą. 
 
• Nekaitinkite ir nedeginkite.
 
• Nepalikite baterijos (ų) automobilyje, jei jos ilgą laiko tarpą gautų 
  tiesioginių saulės spindulių, o durelės ir langai būtų uždaryti.  
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard