Panasonic DMC-TZ40 Mode D’Emploi

Page de 36
VQT4S99
M0213KZ0
Lietošanas pamatinstrukcija
Digitālā kamera
Modelis Nr.
DMC-TZ40
Pirms lietošanas, lūdzu, kārtīgi izlasiet šos norādījumus un
saglabājiet instrukciju turpmākai izmantošanai.
Detalizētas kameras
lietošanas instrukcijas
atrodamas pievienotajā 
kompaktdiskā, sadaļā „Paplašinātā 
lietošanas instrukcija (PDF formātā)”. 
Lai izlasītu, instalējiet to savā datorā. 
EB
Mājas lapa: http://www.panasonic-europe.com
Ar sufiksu „EB” pie modeļa numura tiek apzīmēti Lielbritānijas modeļi. 

Table des matière des caractéristiques pour Panasonic DMC-TZ40

 • Page 1 Lietošanas pamatinstrukcija Digitālā kamera Modelis Nr. DMC-TZ40 Pirms lietošanas, lūdzu, kārtīgi izlasiet šos norādījumus un saglabājiet instrukciju turpmākai izmantošanai....
 • Page 2: drošībaiCienījamais klient, Mēs vēlējāmies izmantot šo izdevību, lai pateiktos Jums par šīs Panasonic digitālās kameras iegādi. Lūdzu, kārtīgi izlasiet šo...
 • Page 3 BRĪDINĀJUMS Aizdegšanās, eksplozijas un apdegumu risks. Neizjauciet, nekarsējiet virs 60°C un nededziniet. ■ Par AC adapteri (iekļauts komplektā) UZMANĪBU! Lai...
 • Page 4Atbilstības deklarācija (DoC) Ar šo, “Panasonic Corporation” apliecina, ka šis produkts atbilst visām būtiskajām prasībām un citiem svarīgiem 1999/5/EC Direktīvas...
 • Page 5Informācija lietotājiem par vecu iekārtu un izlietotu bateriju savākšanu un likvidēšanu Šādi simboli uz ierīcēm, iepakojumiem un/vai pavad- dokumentiem nozīmē...
 • Page 6 Saturs Informācija Jūsu Attēlu uzņemšana..................19 drošībai...................................2 Video uzņemšana...................20 Pirms izmantošanas...............7 Attēlu apskatīšana..................21 Standarta piederumi Attēlu dzēšana........................21 (komplektācija).......................8 GPS un...
 • Page 7: Pirms izmantošanas Pirms izmantošanas ■ Apiešanās ar kameru ●Nepakļaujiet kameru pārmērīgām vibrācijām, spēka iedarbībai vai spiedienam. ●Kamera nav putekļu, šļakatu un...
 • Page 8: (komplektācija) Standarta piederumi (komplektācija) Pirms lietojat kameru, pārliecinieties, ka visi piederumi ir iekļauti komplektācijā. Produktu numuri atzīti par pareiziem un...
 • Page 9■Papildus piederumi (lietojami pēc izvēles) Akumulators *1 DMW-BCM13 DC savienotājs *2 DMW-DCC14 AC adapteris*2*3 DMW-AC5 Ūdensizturīgs korpuss niršanai *4 DMW-MCTZ40...
 • Page 10: un funkcijas Galveno rīku nosaukumi un funkcijas Režīma pārslēgs Zibspuldze Taimera indikators/AF palīg lampa NFC antena Objektīva cilindrs Objektīvs • Nepieskarieties...
 • Page 11 [EXPOSURE] (Ekspozīcijas) poga [MAP] (Karte) taustiņš [Wi-Fi] taustiņš Atskaņošanas poga Kursora pogas [MENU/SET] (Izvēlne/iestatīt) Uzlādes indikators/Wi-Fi savienojuma indikators LCD...
 • Page 12: darbība Skārienjutīgā paneļa darbība Šis skārienjūtīgais panelis darbojas reaģējot uz tam pielikto spiedienu. Pieskarties “Pieskarties” nozīmē uzspiest uz skārienjutīgo ekrānu...
 • Page 13●Ja Jūs izmantojat tirdzniecībā esošās šķidro kristālu aizsardzības loksnes, lūdzu, izpildiet norādījumus, kas nāk līdz tām. (Dažas šķidro kristālu aizsardzības...
 • Page 14: un izņemšana) Kartes (izvēles)/akumulatora ievietošana un izņemšana Pārliecinieties, ka kamera ir izslēgta. Pārbīdiet atvēršanas sviru ( ) [OPEN] (Atvērts) stāvoklī, lai...
 • Page 15: Akumulatora uzlāde Akumulatora uzlāde • Ar šo kameru var izmantot sekojošo akumulatoru DMW-BCM13E. • Akumulators netiek uzlādēts, pirms kameras nosūtīšanas. Pirms...
 • Page 16: Pulksteņa uzstādīšana Pulksteņa uzstādīšana Kameras nosūtīšanas brīdī, pulksteņa parametri nav uzstādīti. Atvienojiet ierīci no AC adaptera (komplektācijā). Nospiediet kameras [ON/OFF] (ieslēgšanas/izslēgšanas)...
 • Page 17 Kad parādās uzraksts [Please set the home area] (Iestatiet Jūsu reģionu), nospiediet [MENU/SET] (Izvēlne/iestatīt). Nospiediet lai iestatītu Jūsu reģionu...
 • Page 18: Izvēlnes iestatīšana Izvēlnes iestatīšana Lai veiktu darbības izvēlnē, sekojiet šādiem soļiem Piemērs: [AF Mode] (AF režīma) iestatīšana no uz [AE programmas]...
 • Page 19: Attēlu uzņemšana Attēlu uzņemšana Nospiediet kameras [ON/OFF] Aizvara poga (ieslēgšanas/izslēgšanas) taustiņu ( ) Iestatiet vēlamo ierakstīšanas režīmu ( ) ■Ierakstīšanas režīmi...
 • Page 20 Video uzņemšana Jūs varat ierakstīt kustīgus attēlus ar skaņu (stereo). Ierakstīšanas laikā var izmantot arī tālummaiņu. Nospiediet video uzņemšanas...
 • Page 21: Attēlu dzēšana Attēlu apskatīšana Nospiediet atskaņošanas pogu ( ) Pārvelciet ar pirkstu pāri ekrānam un izvēlieties atskaņojamo attēlu. ●Turot atskaņošanas pogu,...
 • Page 22: GPS un kartes funkcija GPS un kartes funkcijas Pirms izmantojat kameru, noteikti izlasiet “Licences līgums par vietu nosaukumiem un kartes datiem” (Paplašinātā lietošanas...
 • Page 23■Pozicionēšanas statusa un rezultātu atspoguļošana Simboli, kas norāda pozicionēšanas statusu un rezultātus, parādīsies uz LCD displeja. Kad pozicionēšana veiksmīgi pabeigta,...
 • Page 24GPS un kartes funkcijas Attēla uzņemšanas vietas apstiprināšana, izmantojot karti Pašreizējā atrašanās vietā var atvērt karti, kurā tiek parādīta attēla...
 • Page 25: viedtālruni/planšeti Attēlu uzņemšana ar viedtālruni/planšeti Jūs varat izmantoto Wi-Fi funkciju, lai savienotos ar citu ierīci, izman- tojot bezvadu LAN (sistēma,...
 • Page 26Attēlu uzņemšana ar viedtālruni/planšetdatora Vieglā viedtālruņa/planšetes pieslēgšana Izmantojot NFC “Near Field Communication” (Tuvāko lauku komuni- kācija) funkciju, Jūs varat viegli...
 • Page 27 Savienošana ar viedtālruni/planšeti Palaidiet “Image App” aplikāciju Jūsu viedtālrunī/planšetē. Novietojiet savu viedtālruni/planšeti blakus kamerai. Šajā laukumā (5 mm robežās...
 • Page 28Attēlu uzņemšana/apskatīšana ar viedtālruni/planšeti Attēlu uzņemšana ar viedtālruni/planšeti (tālvadības attēlu uzņemšana) Viedtālrunī/planšetē izvēlieties [ ]. • Uzņemtie attēli tiek saglabāti...
 • Page 29 Attēlu vienkārša pārsūtīšana uz viedtālruni/ planšetdatoru Pārsūtot tikai 1 attēlu uz viedtālruni/planšetdatoru caur „Imgae App”, izmantojot NFC funkciju, Jūs...
 • Page 30: lasīšana (PDF formātā) Paplašinātās lietošanas instrukcijas lasīšana (PDF formātā) Detalizētāka informācija par šīs kameras darbību ir iekļauta „Paplaši- nātajā lietošanas instrukcijā (PDF...
 • Page 31: programmatūra Komplektācijā iekļauta programmatūra Komplektā iekļautais kompaktdisks satur sekojošo programmatūru. Lai to izmantotu, instalējiet programmas uz sava datora Attēlus var...
 • Page 32: Specifikācijas Specifikācijas Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Digitālā kamera: Informācija Jūsu drošībai Barošanas avots DC 5.1 V Elektroenerģijas Ierakstot:...
 • Page 33LCD monitors 3.0″ TFT LCD (4:3) (Apm. 921,600 punktu) (redzamā lauka attiecība aptuveni 100%)/ Skārienjūtīgais ekrāns Mikrofoni Stereo Skaļrunis Mono...
 • Page 34Specifikācijas Bezvadu raidītājs Atbilstības IEEE 802.11b/g/n standarti (standarta bezvadu LAN protokols) Izmantotais 2412 MHz līdz 2462 MHz (1 līdz 11k)...
 • Page 35 • HDMI, HDMI logotips, un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Licencēšanas LLC preču zīmes/reģistrētas preču zīmes ASV un citās...
 • Page 36• App Store ir Apple Inc pakalpojumu zīme. • Android un Google Play ir Google Inc.preču zīmes vai reģistrētas preču...
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard