Panasonic DMC-TZ40 Mode D’Emploi

Page de 36
14   
VQT4S99 (LV)
Kartes (izvēles)/akumulatora ievietošana
un izņemšana
Pārliecinieties, ka kamera ir izslēgta.
Pārbīdiet atvēršanas sviru (    )
[OPEN] (Atvērts) stāvoklī, lai 
atvērtu kartes/akumulatora 
nodalījuma vāciņu.
[OPEN] [LOCK]
Ievietojiet akumulatoru un karti,
ievērojot polaritātes un 
savienojuma kontaktus. 
 
• Akumulators: Ievietojiet līdz pašam galam,
  un pārliecinieties, ka tas ir nobloķēts 
  ar (    ) sviru.
 
 
• Karte: Ievietojiet līdz pašam galam, līdz
  dzirdat klikšķi
 
Nepieskarieties
termināliem 
kartes aizmugurē.
Aizveriet kartes/akumulatora 
nodalījuma vāciņu.
Pārbīdiet atvēršanas sviru [LOCK] (Bloķēts) stāvoklī.
 
Lai izņemtu
 
• Lai izņemtu akumulatoru:
Pārbīdiet sviru bultiņas 
norādītajā virzienā.
Svira
 
• Lai izņemtu karti:
Uzspiediet uz karti, līdz tā 
noklikšķ, tad izvelciet to ārā.
Uzspiediet
Izvelciet
 
Vienmēr izmantojiet autentiskus Panasonic akumulatorus 
(DMW-BCM13E).
 
Ja Jūs izmantojat citas baterijas, mēs nevaram garantēt šī 
produkta kvalitāti.
 
Glabājiet atmiņas karti bērniem nepieejamā vietā, lai novērstu 
aizrīšanās risku.
 
Mēs iesakām izmantot Panasonic atmiņas karti.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard