Panasonic DMC-TZ40 Mode D’Emploi

Page de 36
16   
VQT4S99 (LV)
Pulksteņa uzstādīšana
Kameras nosūtīšanas brīdī, pulksteņa parametri nav uzstādīti.
Atvienojiet ierīci no AC adaptera (komplektācijā).
Nospiediet kameras [ON/OFF]
(ieslēgšanas/izslēgšanas) 
taustiņu (    )
Nospiediet kameras [ON/OFF] 
(ieslēgšanas/izslēgšanas) 
taustiņu (    )
Izmantojiet        , lai izvēlētos vienību
(gads, mēnesis, diena, stunda, minūte,
attēlošanas secība vai laika attēlošanas formāts), 
un nospiediet         lai iestatītu
 
   
Nospiediet [MENU/SET] (Izvēlne/Iestatīt)
 
• Lai atceltu → Nospiediet taustiņu [           ].
Nospiediet [MENU/SET], lai saglabātu 
iestatījumus
 
• Lai atgrieztos pie iepriekšējā ekrāna, nospiediet [           ] 
taustiņu.
Nospiediet      lai izvēlētos [Yes] (Jā) un 
nospiediet [MENU/SET] (Izvēlne/iestatīt) ja laiku 
un datumu rediģējat automātiski, izmantojot GPS 
funkciju.
 
• Lai to darītu manuāli →izvēlieties [No] (Nē).
 
• Kad izvēlaties automātisko laika regulēšanu, izmantojot GPS
  funkciju, [GPS Setting] (GPS iestatījumi) tiek ieslēgti [ON].
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard