Panasonic DMC-TZ40 Mode D’Emploi

Page de 36
 (LV) VQT4S99
   19
Attēlu uzņemšana
Nospiediet kameras [ON/OFF]
(ieslēgšanas/izslēgšanas) taustiņu
(    )
Aizvara poga
Iestatiet vēlamo ierakstīšanas 
režīmu (    )
 
Ierakstīšanas režīmi
Uzņemt attēlus ar automātiskajiem iestatījumiem.
Uzņemiet attēlus ar automātiski iestatītu aizvara ātrumu un 
diafragmas atvērumu.
Aizvara ātrums tiek automātiski noteikts pēc Jūsu uzliktā diafragmas
atvēruma lieluma.
Diafragmas atvēruma lielums tiek automātiski noteikts pēc Jūsu 
noteiktā aizvara ātruma.
Diafragmas atvēruma lielums tiek automātiski noteikts pēc Jūsu 
noteiktā aizvara ātruma.
Uzņemiet attēlus, izmantojot iepriekš reģistrētus iestatījumus.
Uzņemiet panorāmas veida attēlus.
Uzņemt attēlu atbilstoši apkārtnei (ainavai).
Uzņemt attēlus vienlaikus apstiprinot šo attēlu efektus.
Uzņemiet attēlu
Nospiediet līdz pusei 
(nospiediet viegli un 
nofokusējiet attēlu).
Nospiediet pilnībā 
(Nospiediet pogu līdz galam, 
lai uzņemtu attēlu vai ierakstītu). 
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard