Panasonic DMC-TZ40 Mode D’Emploi

Page de 36
2   
VQT4S99 (LV)
Cienījamais klient,
Mēs vēlējāmies izmantot šo izdevību, lai pateiktos Jums par šīs Panasonic 
digitālās kameras iegādi. Lūdzu, kārtīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un 
saglabājiet to turpmākām uzziņām. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jūsu kameras 
faktiskā vadība un komponenti, izvēlnē esošie punkti, u.c. var būt nedaudz 
atšķirīgi no tiem, kas atainoti šīs lietošanas pamācības ilustrācijās. 
Ievērojiet autortiesību likumus.
 
• Iepriekš ierakstītu kasešu, disku vai citu publicētu vai pārraidītu materiālu 
   ierakstīšana ar mērķi, kas nav privāta lietošana, var pārkāpt autortiesību 
   likumus. Pat, ja materiāls tiek ierakstīts privātām vajadzībām, dažos 
   gadījumos tā ierakstīšana var tikt ierobežota. 
Informācija Jūsu drošībai
BRĪDINĀJUMS:
Lai mazinātu ugunsgrēka, strāvas trieciena vai produkta 
bojājuma risku,
 
• Nepakļaujiet ierīci lietus, mitruma, pilienu vai šļakatu
iedarbībai.
 
• Lietojiet tikai ieteicamās papildierīces.
 
• Nenoņemiet vākus. 
 
• Nemēģiniet veikt labojumus paša spēkiem. Tehnisko apkopi
uzticiet kvalificētam personālam.
Kontaktligzda jāuzstāda iekārtas tuvumā un tai jābūt viegli 
pieejamai.
 
Produkta identifikācijas marķējums
Produkts
Atrašanās vieta
Digitālā kamera
Apakša
 
Par akumulatoru
UZMANĪBU
 
• Iespējama pašaizdegšanās, ja akumulators  tiek nepareizi aizstāts.
  Aizstāt tikai ar ražotāja ieteiktā veida baterijām. 
 
• Izmetot akumulatoru, lūdzu, sazinieties ar vietējām varas iestādēm
  vai izplatītāju un painteresējieties par pareizo pārstrādes metodi.
 
• Nekarsējiet un nepakļaujiet akumulatoru liesmu iedarbībai.
 
• Uz ilgu laiku neatstājiet akumulatoru(-us) pakļautas tiešai saules 
  staru iedarbībai automašīnā ar aizvērtām durvīm un logiem.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard