Panasonic DMC-TZ40 Mode D’Emploi

Page de 36
22   
VQT4S99 (LV)
GPS un kartes funkcijas
Pirms izmantojat kameru, noteikti izlasiet “Licences līgums par vietu
nosaukumiem un kartes datiem” (Paplašinātā lietošanas instrukcija).
Šī kamera var ierakstīt informāciju par attēla uzņemšanas vietu uz 
katras bildes. Šī kamera var arī automātiski regulēt laiku vai rādīt 
attēla uzņemšanas vietu kartē atskaņošanas laikā. 
GPS funkcijas izmantošana pozicionēšanas veikšanai
Nospiediet [MENU/SET] 
(Izvēlne/iestatīt) (    )
Nospiediet                  lai 
izvēlētos [GPS] izvēlni un 
nospiediet [MENU/SET] (Izvēlne/
iestatīt)
     
Nospiediet         lai izvēlētos [GPS 
Setting] (GPS iestatījumi) un nospiediet 
[MENU/SET] (Izvēlne/iestatīt) 
 
Nospiediet          lai izvēlētos [ON] (Ieslēgt) un 
nospiediet [MENU/SET] (Izvēlne/iestatīt)
 
 
• Uz ekrāna parādās ziņojums. Pēc ziņojuma apstiprināšanas, 
  nospiediet [MENU/SET] (Izvēlne/iestatīt).
 
Kad [GPS Setting] (GPS iestatījumi) ir [ON] (Ieslēgti), GPS 
funkcija darbojas pat ja kamera ir izslēgta.
 
• Elektromagnētiskie viļņi no kameras var ietekmēt instrumentus 
  un mērītājus. Lidmašīnu pacelšanās vai nosēšanās laikā un 
  atrodoties citās ierobežotās zonās, ieslēdziet [ON]  [Airplane Mode] 
  (Lidojuma režīms) un izslēdziet kameru.
 
• Kad [GPS Setting] (GPS iestatījumi) ir [ON] (Ieslēgti) un [Airplane
  Mode] (Lidojuma režīms) ir izslēgts [OFF], kameras baterija 
  zaudēs enerģiju pat ja kamera ir izslēgta.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard