Panasonic DMC-LX100 Mode D’Emploi

Page de 332
 
60
  
 
SQW0024 
Operaţii de bază 
 
Selectaţi modul de înregistrare 
 
Înregistrarea unei combinaţii de setări pentru utilizare în timpul înregistrării 
(Custom Set - Setare personalizată) 
Puteţi înregistra până la trei combinaţii din setările de meniu preferate. Setarea [Utilize Custom Set 
feature] (Utilizare funcţie de setări personalizate) din meniul [Custom] (Personalizare) vă permite să 
comutaţi rapid la setările selectate din setările personalizate. 
„
 
Înregistrarea setărilor personalizate 
 (Efectuaţi setările de meniu preferate precum meniul [Rec] (Înregistrare), meniul [Motion Picture] 
(Imagine video) şi meniul [Custom] (Personalizare) 
 Setaţi meniul 
 (Meniu) 
→ 
 
[Custom] (Personalizare) → [Cust.Set Mem.] 
(Memorare setări personalizate) 
 Utilizaţi 
▲▼
 pentru a selecta setarea personalizată (C1-C3) pentru înregistrare şi apăsaţi 
[MENU/SET] (Meniu/Setare) 
• 
Este afişat un ecran de confirmare. Dacă selectaţi [Yes] (Da), operaţia este executată. 
● 
Următoarele elemente de meniu nu sunt înregistrate ca setări personalizate. 
Meniu [Rec] 
(Înregistrare) 
Meniu [Setup] 
(Configurare) 
Meniul [Playback] 
(Redare) 
• 
Date înregistrate cu [Face Recog.] 
(Recunoaştere faţă) 
• 
Setarea [Profile Setup] 
(Configurare profil) 
• 
Toate meniurile 
• 
[Rotate Disp.] (Rotire afişaj) 
• 
[Picture Sort] (Sortare imagini) 
• 
[Delete Confirmation] 
(Confirmare ştergere) 
 
„
 
Utilizarea setării personalizate 
 Setaţi meniul 
 (Meniu) 
→ 
 
[Custom] (Personalizare) → [Utilize Custom Set feature] 
(Utilizare funcţie de setări personalizate) 
 Utilizaţi 
▲▼
 pentru a selecta setarea personalizată 
 Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) 
• 
Setările sunt comutate la cele selectate pentru setarea 
personalizată. 
 
 
Utilizarea butonul funcţional pentru a accesa setările personalizate
 
 
Setarea butonului funcţional la [Utilize Custom Set feature] (Utilizare funcţie de setări 
personalizate) vă permite să comutaţi rapid la setările preferate apăsând butonul funcţional. 
 Alocaţi [Utilize Custom Set feature] (Utilizare funcţie de setări personalizate) la butonul 
funcţional preferat utilizând [Fn Button Set] (Setare buton Fn) din meniul [Custom] 
(Personalizat). 
(→37) 
 Apăsaţi butonul funcţional la care este alocată funcţia [Utilize Custom Set feature] 
(Utilizare funcţie de setări personalizate). Utilizaţi 
◄►
 la pentru a selecta setarea 
personalizată şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)