Panasonic DMC-LX100 Mode D’Emploi

Page de 332
 
84
  
 
SQW0024 
Mod de înregistrare 
 
Realizarea fotografiilor după setarea valorii de apertură şi a timpului de expunere 
 
Realizarea fotografiilor prin setarea timpului de expunere 
Modul [Shutter-Priority] (Prioritate obturator) 
Când reduceţi timpului de expunere, puteţi reduce vibraţiile la înregistrarea unui subiect. 
Când măriţi timpul de expunere, este afişată mişcarea subiectului. 
1
 
Rotiţi inelul aperturii pentru a selecta [A] (AUTO) 
 
 
2
 
Rotiţi selectorul de timp de expunere pentru 
a selecta timpul de expunere 
Modul [Aperture-Priority] (Prioritate apertură) este setat şi pictograma 
modului de înregistrare se modifică la [P]. 
• 
Pentru a corecta expunerea, utilizaţi selectorul de compensare 
a expunerii pentru a ajusta valoarea de compensare. 
(→135) 
Timpii de expunere 
care pot fi setaţi (secunde) 
Valoare apertură setată 
60 - 1/4000 
(Când este utilizat obturatorul 
mecanic) 1 - 1/16000 
(Când este utilizat obturatorul 
electronic) 
F1,7 - F16 
 
Indicator de măsurare 
expunere 
Timp de expunere 
 
„
 
Setarea timpului de expunere la valori care nu sunt furnizate de selectorul 
de timp de expunere 
Rotiţi inelul de control sau selectorul de control pentru a seta timpul de expunere. Verificaţi timpul de 
expunere pe ecran. 
Pentru detalii privind setarea metodei de expunere, consultaţi 
(→140)
• 
Timp de expunere mai mic de 1/4000 sau timp de expunere mai mare de 1 secundă 
 Rotiţi selectorul de timp de expunere pentru a selecta [4000-] sau [1+] 
 Rotiţi inelul de control sau selectorul de control pentru a selecta timpul de expunere 
• 
Setarea timpului de expunere în paşi de 1/3 EV 
Puteţi seta timpul de expunere din valorile de setare ale selectorului de timp de expunere în gama de 
± 2/3 paşi. 
Exemplu: Pentru a seta timpul de expunere la 1/400 secunde 
 Rotiţi selectorul de timp de expunere pentru a selecta [500] 
 
Rotiţi inelul de control sau selectorul de control pentru a selecta [400]