Panasonic DMC-LX100 Mode D’Emploi

Page de 332
305
Ďalšie informácie
Zoznam menu
 Menu snímania videozáznamov [Motion Picture]
V tomto menu môžete uskutočniť nastavenia, napríklad záznamového formátu a kvality pre 
snímanie videozáznamov.
•  Položky menu [Photo Style] (Štýl fotografie), [AFS/AFF/AFC] (Jednorazové automatické 
zaostrenie/Flexibilné automatické zaostrovanie/Nepretržité automatické zaostrovanie), 
[Metering Mode] (Režim merania expozície), [Highlight Shadow] (Svetlo a tieň), [i.Dynamic] 
(Inteligentné ovládanie dynamického rozsahu), [i.Resolution] (Inteligentné nastavenie 
rozlíšenia), [i.Zoom] (Inteligentný zoom) a [Digital Zoom] (Digitálny zoom) sú spoločné 
pre menu snímania [Rec] aj menu snímania videozáznamov [Motion Picture]. Ak zmeníte 
ich nastavenie v jednom menu, automaticky sa zmení aj nastavenie položky s rovnakým 
názvom v druhom menu.
 
Podrobnejšie informácie o príslušných položkách nájdete v menu snímania [Rec].
[4K PHOTO] (4K fotografia)
Môžete nastaviť režim videozáznamu, ktorý sa použije 
na vytvorenie statického záberu vo vysokom rozlíšení 
zachytením jednej snímky z videozáznamu v rozlíšení 4K.
[Rec Format] (Záznamový 
formát)
Nastavenie súborového formátu (AVCHD, MP4) 
videozáznamu, ktorý budete snímať.
[Rec Quality] (Kvalita 
záznamu)
Nastavenie kvality obrazu (rozlíšenia, snímkovej frekvencie 
atď.) videozáznamu, ktorý budete snímať.
[Picture Mode] (Režim 
statických záberov)
Nastavenie spôsobu snímania statických záberov, ktoré 
nasnímate počas snímania videozáznamov.
[Continuous AF] 
(Nepretržité automatické 
zaostrovanie)
Nepretržité zaostrovanie na zaostrený objekt.
[Mic Level Disp.] 
(Zobrazenie úrovne 
mikrofónu)
Môžete nastaviť, či sa má alebo nemá v prostredí snímania 
zobrazovať úroveň mikrofónu.
[Mic Level Adj.] (Nastavenie 
úrovne mikrofónu)
Vstupnú úroveň zvuku môžete nastaviť na jednu zo 4 
úrovní.
[Wind Cut] (Tlmenie šumu 
vetra)
Ak počas záznamu zvuku počujete šum vetra, môžete ho 
účinne stlmiť pomocou funkcie [Wind Cut] (Tlmenie šumu 
vetra).