Fonic ACER ASPIRE E5-571G-58C NOTEBOOK 15.6 NX.MRFEG.006 Fiche De Données

Codes de produits
NX.MRFEG.006
Page de 88
88 - Přehrávání filmů na discích Blu-Ray nebo DVD
P
ŘEHRÁVÁNÍ
 
FILMŮ
 
NA
 
DISCÍCH
 
B
LU
-R
AY
 
NEBO
 DVD
Pokud je váš počítač vybaven mechanikou Blu-ray nebo DVD, můžete 
přehrávat filmy na počítači nebo v televizoru s vysokým rozlišením 
pomocí portu HDMI.
1. Vložte disk do jednotky.
2. Po několika sekundách se film začne přehrávat.
3. Pokud se film nezačne přehrávat, otevřete program pro přehrávání 
filmu a otevřete disk z nabídky Soubor
Důležité
 Při prvním spuštění přehrávače DVD vás program vyzve k zadání kódu 
regionu. Disky DVD jsou k dispozici pro 6 regionů
Kód regionu Země nebo region
1
USA, Kanada
2
Evropa, Střední východ, Jižní Afrika, Japonsko
3
Jihovýchodní Asie, Tchaj-wan, Jižní Korea
4
Latinská Amerika, Austrálie, Nový Zéland
5
Dřívější státy SSSR, část Afriky, Indie
6
Čínská lidová republika
Poznámka
Chcete-li změnit kód regionu, vložte do jednotky DVD film DVD z jiného 
regionu.
 
Jakmile je u jednotky DVD nastaven kód regionu, budou se přehrávat pouze 
disky z tohoto regionu. Kód regionu můžete nastavit maximálně  pětkrát 
(včetně prvního nastavení), potom zůstane trvale nastaven poslední kód 
regionu.
 
Obnovením pevného disku nebude smazán počet zadaných kódů regionu.
v1