Panasonic DMC-LX100 Guida Al Funzionamento

Pagina di 332
123
SQW0034
Justera fokus och ljusstyrka (exponering)
Ta bilder med autofokus
Aktivera/avaktivera användning av markörknappen för att flytta 
AF-området
 →   [Anpassad] → [Direkt fokusområde] → [ON] / [OFF]
Välj [   ], [   ], eller [   ] eller för att flytta AF-området, eller [   ] för att flytta det 
förstorade området. 
 •Om [Multianpassning] som [   ] väljs, visas inställningsskärmen för AF-område.
 •Använd snabbinställningsmenyn 
 för att ställa in funktionerna som ska tilldelas 
markörknappen, som [Matningsläge], [Vitbalans] och [Känslighet].
 
Om du ställer in [Mätningsläge] 
 på [   ] (punktfokusering), flyttar sig mätningsmålet 
tillsammans med AF-området. När AF-området flyttas till skärmbildens kanter kan 
mätningsåtgärden påverkas av ljusstyrkan i omgivningen. 
Ej tillgängligt i följande fall:
 
[Direkt fokusområde] är fast inställd på [OFF] i följande fall:
 •När bildeffekten (filter) ställs in
 
AF-områdets position och storlek kan inte ändras i det digitala zoom-området.