Panasonic DMC-LX100 Guida Al Funzionamento

Pagina di 332
131
SQW0034
Justera fokus och ljusstyrka (exponering)
Ta bilder med manuell fokusering
MF-hjälp
 
Visa MF-hjälpskärmen
 •Vrid på kontrollringen för att visa MF-hjälp.
 •Du kan också visa MF-hjälpen genom att trycka på   för att visa inställningsskärmen, 
trycka på markörknappen för att ange vilken position som ska förstoras, och sedan 
trycka på [MENU/SET].
 •Gör så här för att återställa området som ska förstoras till mittpositionen.
 
– Tryck på [DISP.]-knappen på skärmbilden för inställning av området som ska 
förstoras
 •Tryck på markörknappen när [Direkt fokusområde] i [Anpassad]-menyn är inställd på 
[ON] för att visa inställningsskärmen för den förstorade delen.
 
Stänga av MF-hjälpen
 •Tryck ner avtryckaren halvvägs för att avsluta MF-hjälpen.
 •MF-hjälpen kan också avslutas genom att trycka på [MENU/SET].
 •Om du tar fram MF-hjälpen genom att vrida på kontrollringen avslutas MF-hjälpen 
automatiskt ca 10 sekunder efter åtgärden.
Ej tillgänglig i följande fall:
 
MF-hjälpen är avaktiverad inom det digitala zoomområdet eller vid inspelning av rörliga bilder.
Ställa in visningsmetod för MF-hjälpen
 →   [Anpassad] → [MF-hjälp]
 ]
Vrid kontrollringen eller tryck på knappen [   ] (   ) för att förstora positionen.
 ]
Vrid kontrollringen för förstora positionen.
[   ]
Tryck på knappen [   ] (   ) för att förstora positionen.
[OFF]
Kontrollringen eller knappen [   ] (   ) kan inte användas för att förstora positionen.