Panasonic DMC-LX100 Guida Al Funzionamento

Pagina di 332
134
SQW0034
Justera fokus och ljusstyrka (exponering)
Ta bilder genom att låsa fokus och/eller exponeringen  [AF/AE-lås]
 
AF-låset är endast effektivt i följande fall:
 •[Manuell exponering]-läge
 
Under manuell fokusering kan endast AE-lås användas.
 
Endast AF-låset är aktiverat vid inspelning av rörliga bilder. Om AF-låset avaktiveras under 
inspelning av rörliga bilder kan det inte låsas igen.
 
Motivet kan fokuseras på nytt genom att trycka ned avtryckaren halvvägs även när AE är låst.
 
Programförskjutning kan ställas in även när AE är låst.
 
Låset avbryts om zoomen används efter att du har låst exponeringen och/eller fokus. Lås den på 
nytt i så fall.