Panasonic DMC-LX100 Guida Al Funzionamento

Pagina di 332
144
SQW0034
Slutarinställningar och avtryckarlägen
Ta bildsekvenser
 
Om bildsekvenshastigheten är inställd på [H] och bildsekvensen innehåller många bilder kan 
bildsekvenshastigheten minska medan bilderna i bildsekvensen tas.
 
Om bildsekvenshastigheten är inställd på [SH] eller [H] (fokusläget inställt på [AFS] eller [MF]), är 
exponeringen och vitbalansen fast inställda på värdena för den första bilden. 
Om bildsekvenshastigheten är inställd på [H] (fokusläget inställt på [AFF] eller [AFC]), [M] eller [L], 
justeras exponeringen och vitbalansen individuellt för varje enskild stillbild.
 
Bildsekvenshastigheten kan minskas om slutartiden (bilder/sekund) förkortas i en mörk omgivning.
 
Om många bilder tas kan det ta ett tag mellan bildtagningarna, beroende på 
användningsförhållandena.
 
Det kan ta en stund att spara stillbilderna som togs med funktionen för bildsekvens. Om du 
fortsätter bildtagningen medan lagringen pågår kan antal bilder som kan tas i bildsekvensen 
minskas. Ett höghastighetskort rekommenderas vid inspelning med bildsekvensfunktionen.
Ej tillgängligt i följande fall:
 
Bildsekvensläget avaktiveras i följande fall:
 •När en bildeffekt (filter) ställs in ([Grov monokrom], [Silkeslen monokrom], [Miniatyr effekt], 
[Mjuk fokusering], [Stjärnfilter], [Solsken])
 •När Vitbalansgaffling är inställt
 •Vid användning av [Time lapse foto]
 •Vid användning av [Stop Motion Animering] (endast tillgänglig med inställningen [Auto. 
Fotografering])
 •Under inspelning av rörliga bilder
 •När [4K-FOTO] är inställt på [ON]
 •Vid bildtagning med användning av blixten
 •Under inspelning med T (tid)
 •Vid bildtagning med användning av [iNattfotografering]
 •När [HDR] är inställt på [ON]
 •Om [Flerexponering] är inställt
 •Om [Sam. insp. m/u filter] är inställt på [ON]
 
[SH] i bildsekvensläge kan inte användas i följande fall:
 •När [Kvalitet] är inställt på [ 
 ], [ 
 ] eller [   ]
 •Vid användning av [Stop Motion Animering]