Panasonic DMC-LX100 Guida Al Funzionamento

Pagina di 332
150
SQW0034
Slutarinställningar och avtryckarlägen
Ta panoramabilder
Bildtagningsläge: 
Du kan enkelt ta en panoramabild genom att panorera kameran i önskad riktning och 
automatiskt kombinera bildsekvensen med bilderna som tas under tiden.
1
Tryck på knappen [ 
 ] (   )
2
Tryck på     för att välja panoramaikonen ([   ], osv.) och 
tryck på 
3
Tryck på     för att välja bildtagningsriktning och tryck sedan 
på [MENU/SET]
Vänster → Höger
En horisontell vägledningslinje visas.
Höger → Vänster
Ner → Upp
En vertikal vägledningslinje visas.
Upp → Ner
 •Du kan också välja bildtagningsriktning med [Panoramariktning] i [Insp]-menyn.
Använda en bildeffekt (filter)
  Tryck på [FILTER]-knappen för att välja en bildeffekt 
 Bildtagningsriktning
  Bildeffekter
(Visas inte om [Ingen effekt] är valt.)
  Justera bildeffekten
(Det här visas endast om en bildeffekt väljs.)
 •Bildeffekterna kan också ställas in genom att vrida på 
kontrollringen.
 •[Leksakseffekt], [Effektfull leksakseffekt], [Miniatyr effekt] 
och [Solsken] finns inte tillgängliga.
 •Vid inspelning av panoramabilder visas inte följande effekter på bildtagningsskärmen. 
 
– [Grov monokrom], [Silkeslen monokrom], [Mjuk fokusering], [Stjärnfilter]
  Tryck på [MENU/SET]
4
Tryck ner avtryckaren halvvägs för att fokusera