Panasonic DMC-LX100 Guida Al Funzionamento

Pagina di 332
151
SQW0034
Slutarinställningar och avtryckarlägen
Ta panoramabilder
5
Tryck in avtryckaren helt och panorera kameran i en 
liten cirkulär rörelse i inspelningsriktningen för att starta 
inspelningen
Ta bilder från vänster till höger
Inspelningsriktning och statusförlopp 
(ungefärlig illustration)
1 sek.
2 sek.
3 sek.
4 sek.
 •Panorera kameran i en konstant hastighet. 
 •Bilderna kanske inte tas korrekt om du rör kameran för snabbt eller för långsamt.
6
Tryck in avtryckaren helt igen för att avsluta inspelningen
 •Du kan också avsluta inspelningen genom att avbryta panoreringen av kameran 
under bildtagningen.
 •Inspelningen kan också avslutas genom att flytta kameran till änden av den 
visuella guiden.
Tips
 
Panorera kameran i inspelningsriktningen så stadigt som möjligt.
Om kameran skakar för mycket kanske det inte 
går att ta några bilder eller så kan det resultera i 
en smal (liten) panoramabild.
Panorera kameran något längre än till den punkt du vill ha med.
(Den sista rutan sparas inte hela vägen till slutet.)
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard