Panasonic DMC-LX100 Guida Al Funzionamento

Pagina di 332
157
SQW0034
Funktioner för specifika motiv och syften
Skapa animerad film  [Stop Motion Animering]
3
Tryck på     för att välja [Start] och tryck på [MENU/SET]
4
Tryck på     för att välja [Ny] och tryck 
på [MENU/SET]
5
Tryck ned avtryckaren helt
 •Upp till 9 999 bilder kan spelas in.
6
Flytta motivet för att bestämma hur 
kompositionen ska se ut
 •Fortsätt ta stillbilder på samma sätt.
 •Om kameran stängs av under bildtagningen visas ett meddelande med en 
uppmaning om att starta om bildtagningen när kameran startas. Välj [Ja] för att 
starta bildtagningen från nästa stillbild.
Skapa animerad film på ett effektivt sätt
 
Upp till två tidigare tagna bilder visas på bildtagningsskärmen. Använd den här 
skärmbilden som riktlinje för att fastställa hur mycket rörelse som krävs.
 
Tryck på visningsknappen för att kontrollera de tagna bilderna. Tryck på knappen 
 ] för att ta bort onödiga bilder. Tryck på visningsknappen igen för att återgå 
till bildtagningsskärmen.
7
Tryck på [MENU/SET] för att avsluta bildtagningen. Välj 
[Stop Motion Animering] i [Insp]-menyn och tryck sedan på 
[MENU/SET] igen
 •En bekräftelseskärm visas. Den stängs när [Ja] väljs.
 •En bekräftelseskärm för de rörliga bilderna visas sedan, och välj då [Ja].
8
Välj en metod för att skapa en animerad film
 •[Inspelningsformat]: [MP4]
[Insp.kvalitet]
Anger bildkvaliteten för rörliga bilder.
[4K/25p] / [4K/24p] / [FHD/50p] / [FHD/25p] / [HD/25p] / [VGA/25p]
[Bildhastighet]
Anger antalet bilder per sekund. Ett större antal bilder ger en mer sömlös 
animering.
[50fps]
*
 / [25fps] / [12.5fps] / [8.3fps] / [6.25fps] / [5fps] / [2.5fps] / [1fps]
*
 Endast om [FHD/50p] är inställt
 •Antal bilder per sekund kan ställas in på [24fps], [12fps], [8fps], [6fps], 
[4.8fps], [2.4fps] eller [1fps] när [Insp.kvalitet] är inställd på [4K/24p].
[Sekvens]
[NORMAL]: Sammanfogar stillbilderna i bildtagningssekvensen.
[REVERSE]: Sammanfogar stillbilderna i omvänd ordning.