Panasonic DMC-LX100 Guida Al Funzionamento

Pagina di 332
158
SQW0034
Funktioner för specifika motiv och syften
Skapa animerad film  [Stop Motion Animering]
9
Tryck på     för att välja [Utför] och tryck 
på [MENU/SET]
 •En bekräftelseskärm visas. Om du väljer [Ja] utförs 
åtgärden.
 •En animerad film kan också skapas med användning 
av [Stoppa rörelsevideo] i [Spela]-menyn. 
 
Lägga till bilder till en redan inspelad animeringsgrupp
Välj [Ytterligare] i steg 
4
 för att visa bildgrupper tagna med [Stop Motion Animering]. 
Välj en bildgrupp och tryck på [MENU/SET]. Välj sedan [Ja] på bekräftelseskärmen. 
 
[Auto. Fotografering] kan inte utföras i enlighet med det förinställda intervallet, eftersom 
bildtagningen kan ta tid under vissa förhållanden, som när blixten används.
 
Vid val av bildkvalitet för ett annat bildförhållande än originalbildens, visas bilden med ett svart 
band på övre/nedre sidan eller den vänstra/högra sidan för en animerad film.
 
Om en annan bildkvalitet än originalbildens väljs för ett bildförhållande, blir bilderna gryniga i en 
animerad film.
 
Använd ett tillräckligt laddat batteri eller en nätadapter (tillval) och en DC-koppling (tillval).
 
Vid strömavbrott eller frånkoppling av nätadaptern om nätadaptern (tillval) används under 
inspelningen av rörliga bilder, avbryts inspelningen och de rörliga bilderna sparas inte.
 
Det går inte att skapa rörliga bilder som är längre än 29 minuter och 59 sekunder, eller som 
överstiger 4 GB i filstorlek.
 
Om en animerad film är kortare än 2 sekunder visas ”2s” som inspelningstid för rörliga bilder 
.
 
Om endast en stillbild tas, sparas den inte som en bildgrupp. Det går inte att välja endast en 
stillbild med [Ytterligare].
Ej tillgänglig i följande fall:
 
[Stop Motion Animering] kan inte användas i följande fall:
 •Vid tagning av panoramabilder
 •Om [Flerexponering] är inställt
 •Vid användning av [Time lapse foto]
 •Om [Sam. insp. m/u filter] är inställt på [ON]
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard