Panasonic DMC-LX100 Guida Al Funzionamento

Pagina di 332
159
SQW0034
Funktioner för specifika motiv och syften
Ta flera exponeringar av en stillbild  
[Flerexponering]
Bildtagningsläge: 
Du kan skapa en effekt som efterliknar upp till fyra exponeringar av en stillbild.
1
Ställ in menyn
 → 
 [Insp] → [Flerexponering]
2
Tryck på     för att välja [Start] och tryck 
på [MENU/SET]
3
Bestäm kompositionen och ta den första 
bilden
 •Tryck ner avtryckaren halvvägs efter att första bilden 
tagits för att fortsätta till nästa bildtagning.
 •Tryck på     för att välja alternativ och tryck sedan på 
[MENU/SET]. Följande åtgärder kan utföras.
 
– [Nästa]: Gå vidare till nästa inspelning.
 
– [Ta om]:  Ta bort resultatet av den senaste 
bildtagningen och ta en ny bild.
 
– [Lämna]:  Avsluta multiexponeringen och spara 
bilden som togs.
Nästa
Ta om
Lämna
4
Ta den andra, tredje och fjärde bilden
 •Tryck på [Fn1]-knappen under bildtagning för att spara 
bilderna och avsluta multiexponeringsläget.
Ta om
Lämna
5
Tryck på   för att välja [Lämna] och tryck 
på [MENU/SET]
 •Åtgärden kan också avslutas genom att trycka ned 
avtryckaren halvvägs.