Panasonic DMC-LX100 Guida Al Funzionamento

Pagina di 332
163
SQW0034
Funktioner för specifika motiv och syften
Ta bilder med ansiktsidentifiering  [Ansiktsigenk.]
Ej tillgänglig i följande fall:
 
[Ansiktsigenk.] kan inte ställas in i följande fall:
 •Vid tagning av panoramabilder
 •Om bildeffekten (filter) ställs in ([Miniatyr effekt])
 •Under inspelning av rörliga bilder
 •Vid användning av [Time lapse foto]
Registrera ansiktsbilder
Upp till 6 personers ansikten kan registreras tillsammans med sådan information som 
namn och födelsedag.
 
Tips för att ta ansiktsbilder som ska registreras
 •Se till att motivets ögon är öppna och mun är stängd och 
att ansiktet är vänt rakt mot kameran, se också till att inte 
ansiktsdrag, ögon eller ögonbryn skyms av hår.
 •Se till att inga skarpa skuggor faller på ansiktet. (Under 
registreringen används inte blixt.)
Bra exempel på en 
ansiktsregistrering
 
Om kameran verkar ha svårt att känna igen ansikten när bilder tas
 •Registrera flera bilder av samma persons ansikte, både inomhus och utomhus med 
olika ansiktsuttryck eller olika vinklar.
 •Registrera ytterligare bilder på samma plats.
 •Om en registrerad person inte längre känns igen gör du en ny registrering av den 
personen.
1
Använd     för att välja [MEMORY] och tryck sedan på 
[MENU/SET]
3
2
6
5
4
1
New
KEN
Ny
2
Använd         för att välja [Ny] och tryck sedan på 
[MENU/SET]
 •Om 6 personer redan har registrerats tar du först bort en 
registrerad person. 
(→164)
3
Rikta in ansiktet med hjälp av guiden och ta bilden
 •En bekräftelseskärm visas. Om du väljer [Ja] utförs åtgärden.
 •Ansikten av motiv som inte är personer (t.ex. sällskapsdjur) kan 
inte registreras.
 •Tryck ned   för att visa en förklaring.