Panasonic DMC-LX100 Guida Al Funzionamento

Pagina di 332
170
SQW0034
Stabilisator, zoom och blixt
Använda zoomen
Bildtagningsläge: 
Du kan justera området i bilden som ska tas med zoomen.
Zoomreglage
Kontrollring
  Vrid zoomreglaget
  Vrid på kontrollringen*
*
  Zoomfunktionen kan användas genom att tilldela 
inställningen [Zoom] till kontrollringen. 
T-sidan: Telefoto, förstora motivet
W-sidan:  Vidvinkel, få med ett bredare område 
i bilden
Medurs: Telefoto, förstora motivet
Moturs:  Vidvinkel, få med ett bredare område i 
bilden
Illustrationen är ett exempel på användning av optisk zoom, [i.Zoom] och [Digital zoom] i [AE för program]-läge.
 Fokusområde
 i.Zoom-område
 Optiskt zoomområde
 Digitalt zoomområde
 Aktuell zoomposition (brännvidderna är samma som med en 35-mm filmkamera)
 
Vidrör inte objektivet under zoomning.
 
Justera fokus efter att zoomningen har ändrats.
 
Zoomnivån och zoomindikatorn som visas på skärmen är inte exakta värden.
 
När du vrider zoomreglaget hörs ett rasslande ljud från kameran och den vibrerar något. Detta är 
inte ett fel.