Panasonic DMC-LX100 Guida Al Funzionamento

Pagina di 332
18
SQW0034
Före användning
Kamerans olika delar och funktioner
[MENU/SET]-knapp / markörknapp / vridreglage
[MENU/SET]-knapp
Använd den här knappen för att visa menyerna, ange inställningar, 
osv. 
Markörknapp
Den här knappen används för att flytta markören på menyskärmarna 
och för andra funktioner. 
Du kan använda följande funktioner när du spelar in.
[ISO]-knapp (   ) 
[WB] (Vitbalans)-knapp (   ) 
 ]-knapp (avtryckarläge) (   )
Enskild bild 
, Bildsekvens 
, Autogaffling 
Bildformatsgaffling 
, Självutlösare 
, Panorama 
[   ](knapp för AF-läge) (   ) 
Vridreglage
Vrid på reglaget för att välja inställningsalternativ och ändra 
inställningsvärden.  
Avaktivera knappen och vridreglaget (vid bildtagning)
Om [Lås markörknappen] tilldelas funktionsknappen, avaktiveras knappen [MENU/SET], 
markörknappen och vridreglaget. 
Aktivera/avaktivera visning av användningsguiden
 →   [Anpassad] → [Guide rattregl.] → [ON] / [OFF]
 •Om användningsguiden ställs in på [ON], visas 
användningsguiden för kontrollringen ([   ]), vridreglaget 
([   ]) och andra delar på bildtagningsskärmen.
 
I den här bruksanvisningen visas den knapp som ska användas med        .
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard