Panasonic DMC-LX100 Guida Al Funzionamento

Pagina di 332
184
SQW0034
Stabilisator, zoom och blixt
Ta bilder med användning av blixten (medföljer)
Inställningar för trådlös blixt
Bildtagningsläge: 
Om du använder blixtarna (tillval: DMW-FL360L, DMW-FL580L) med trådlös 
blixtutlösningsfunktion kan du, förutom blixten i tillbehörsskon på kameran, separat styra 
blixtarna i tre olika grupper.
Även om blixten (medföljer) inte är utrustad med en trådlös blixtutlösningsfunktion kan 
du montera den i tillbehörsskon på den här enheten och på så sätt styra den trådlösa 
blixtutlösningen.
 
Placera den trådlösa blixten
Placera den trådlösa blixten med den trådlösa sensorn mot kameran. Illustrationen är 
ett exempel på avståndet som blixten kan placeras inom. Räckvidden för fjärrstyrning 
av blixten varierar beroende på omgivningen. 
Blixtens kontrollräckvidd 
(när en medföljande blixt är ansluten)
Exempel på placering av 
blixtar
2 m
2 m
3 m
3 m
 •Det här exemplet på placering av blixtar visar ett fall där blixtenhet C placeras för att 
eliminera skuggorna från motivets bakgrund, vilka genereras av blixtenhet A och B i 
blixtgruppen.
 •För fjärrstyrning av trådlösa blixtar rekommenderar vi användning av högst tre 
blixtenheter i varje grupp.
 •Om ett motiv befinner sig för nära kan kommunikationsljuset påverka exponeringen av 
bilden. För att åtgärda det här problemet kan du minska blixteffekten genom att ställa in 
alternativet [Kommunikationsbel.] på [LOW] eller använda en blixtdiffusor eller liknande.
Förberedelser
Montera den medföljande blixten eller en tillvalsblixt (DMW-FL360L, DMW-FL580L) på den här enheten.
1
Ställ in den trådlösa blixten på fjärrkontrollsläge och placera ut den
 •Välj kanal och grupp för den trådlösa blixten.