Panasonic DMC-LX100 Guida Al Funzionamento

Pagina di 332
194
SQW0034
Spela in rörliga bilder
Spela in rörliga bilder
Spela in rörliga bilder i 4K
Bildtagningsläge: 
Du kan spela in rörliga bilder i 4K genom att ställa in [Insp.kvalitet] på [4K].
 •Använd ett UHS-kort med hastighetsklass 3 vid inspelning av rörliga bilder i 4K. 
 •Vid inspelning av rörliga bilder i 4K är betraktningsvinkeln mindre än med andra 
filmformat.
 
Spela in rörliga bilder i 4K
  Välj bildtagningsläge 
  Ställ in [Inspelningsformat] i menyn [Film] på [MP4] 
  Ställ in [Insp.kvalitet] i menyn [Film] på [4K/100M/25p] eller [4K/100M/24p] 
  Tryck på videobildsknappen för att starta inspelningen
  Tryck en gång till på videobildsknappen för att avsluta inspelningen