Panasonic DMC-LX100 Guida Al Funzionamento

Pagina di 332
233
SQW0034
Wi-Fi
Styra kameran genom att ansluta den till en smarttelefon
Ansluta till en smarttelefon med NFC-funktion
Med hjälp av NFC-funktionen (Near Field Communication) kan kameran och en 
smarttelefon enkelt överföra den information som krävs för att upprätta en Wi-Fi-
anslutning.
Kompatibla modeller:
Den här funktionen kan användas med NFC-kompatibla enheter med Android 
(2.3.3 eller senare). (Ej tillgängligt i vissa modeller)
 •Se bruksanvisningen till din NFC-kompatibla smarttelefon för mer information om hur 
du använder och ställer in din smarttelefon.
Förberedelser
(På kameran)
 •Ställ in [NFC-användning] till [ON] 
(På smarttelefonen)
 •Kontrollera om smarttelefonen är kompatibel
 •Ställ in Wi-Fi-funktionen till ”PÅ”
 •Installera ”Image App” i förväg 
1
Starta ”Image App” på smarttelefonen
2
Håll smarttelefonen nära kameran medan [   ] 
visas på anslutningsskärmen i ”Image App”
Håll smarttelefonen nära 
det här området
(inom 5 mm)
3
Använd   för att välja [Ja], och tryck sedan på 
[MENU/SET]
4
Håll smarttelefonen nära det här området på 
enheten igen
 •När anslutningen är klar visas bilden från kameran i 
realtid på smarttelefonen.
 •Det kan ta en stund innan anslutningen upprättas.
 •Anslutna smarttelefoner registreras på enheten. 
 •I fortsättningen kan du ansluta genom att utföra steg 
1
 
och 
2
.