Panasonic DMC-LX100 Guida Al Funzionamento

Pagina di 332
244
SQW0034
Wi-Fi
Skicka bilder till en AV-enhet
Stillbilder och rörliga bilder kan skickas till AV-utrustning i hemmet (AV-utrustning för 
hemmabruk), t.ex. DLNA-kompatibla inspelningsenheter.
Trådlös åtkomstpunkt
AV-enhet för 
hemmabruk
 
Bilder som kan skickas och på vilket sätt
JPEG
RAW
MP4
AVCHD
[Skicka bilder under inspelning] 
[Skicka bilder som är lagrade i kameran] 
 •Vissa bilder kanske inte kan visas eller skickas beroende på enhet.
 •Se bruksanvisningen till målenheten för mer information om bildvisning.
 •Mer information om hur du kan skicka bilder. 
Förberedelser
Ställ din enhet i DLNA-vänteläge vid överföring av en bild till en AV-enhet.
 •Läs bruksanvisningen till enheten för mer information.