Panasonic DMC-LX100 Guida Al Funzionamento

Pagina di 332
279
SQW0034
Ansluta till annan utrustning
Visa på en TV
 
Andra relaterade funktioner
Stänga av enheten
 •Kameran kan även stängas av när TV:n stängs av med fjärrkontrollen.
Automatiskt ingångsval
 •Den här funktionen växlar automatiskt TV-ingången till kameraskärmen när kameran 
startas då den är ansluten via HDMI-microkabeln. TV:n kan även startas från kameran 
från standbyläge (om ”Power on link” (ström på-länk) på TV:n är i läget ”på”).
 •Om inte VIERA Link (HDMI) fungerar korrekt 
 
Använd en ”High Speed HDMI-microkabel” märkt med HDMI-logotypen. Kablar som inte uppfyller 
HDMI-standarderna kommer inte att fungera.  
”High Speed HDMI-microkabel” (Typ D-/Typ A-kontakt, upp till 2 m lång)
 
Se bruksanvisningen till TV:n om du inte vet om den är kompatibel med VIERA Link (HDMI).
 
Kablar som inte uppfyller HDMI-standarderna kommer inte att fungera.
 
När VIERA Link aktiveras, detekteras inställningen [HDMI-läge] automatiskt.
 
Om inställningen för [VIERA link] på kameran är [ON], kommer funktionerna via kamerans 
knappar att vara begränsade.
 
Kontrollera att den TV du ansluter till har ställts in för att aktivera VIERA Link (HDMI) (instruktioner 
finns i bruksanvisningen för din TV).