Panasonic DMC-LX100 Guida Al Funzionamento

Pagina di 332
289
SQW0034
Ansluta till annan utrustning
Skriva ut
Skriva ut med datum och text
Du kan skriva ut tid och datum på bilden när du tar den genom att aktivera funktionen 
[Texttryck] i [Spela]-menyn. 
 
Utskrift av datum utan [Texttryck]
Utskrift i affärer: 
Endast inspelningsdatum kan skrivas ut. Begär datumutskrift i affären.
 •Genom att ställa in [Utskriftsinst.] 
 på kameran i förväg kan du göra 
inställningar för antal kopior och datumutskrift innan du lämnar in kortet till affären.
 •När du beställer kopior av stillbilder i bildformatet 16:9 bör du kontrollera att fotolabbet 
accepterar denna storlek.
Med dator:
Utskriftsinställningar för inspelningsdatum och textinformation kan göras med 
programmet ”PHOTOfunSTUDIO” på den medföljande DVD-skivan.
Med skrivare:
Inspelningsdatumet kan skrivas ut genom att ställa in [Utskriftsinst.] på kameran, eller 
genom att ställa in [Skriv ut med datum] 
 på [ON] vid anslutning till en skrivare 
som är kompatibel med datumutskrift.