Panasonic DMC-LX100 Guida Al Funzionamento

Pagina di 332
300
SQW0034
Övrigt
Meddelanden på skärmen
 
Batteri
[Batteriet kan inte användas]
 •Använd ett original Panasonic-batteri.
 •Batteriet kan inte identifieras eftersom kontakterna är smutsiga.
→  Torka bort eventuell smuts från batterikontakterna.
 
Wi-Fi-funktion
[Anslutning till trådlös åtkomstpunkt misslyckades] / [Anslutning misslyckades] / 
[Ingen destination hittades]
 •Kontrollera följande angående den trådlösa åtkomstpunkten.
→  Informationen om den trådlösa åtkomstpunkten som angetts på enheten är felaktig. Kontrollera 
autentiseringstyp, krypteringstyp och krypteringsnyckel. 
→  Strömmen till den trådlösa åtkomstpunkten är inte påslagen.
→  Inställningen av den trådlösa åtkomstpunkten stöds inte av den här enheten.
 •Kontrollera destinationens nätverksinställning.
 •Radiovågor från andra enheter kan blockera anslutningen till en trådlös åtkomstpunkt. 
→  Kontrollera andra enheter som är anslutna till den trådlösa åtkomstpunkten och enheter som 
använder 2,4 GHz-bandet.
[Ingen bild att skicka]
 •Detta visas när det inte finns någon bild att överföra på grund av restriktioner på destinationen. 
Kontrollera filtypen för den bild som ska överföras. 
[Anslutning misslyckades. Prova igen om en stund.] / [Nätverk frånkopplat. Överföring stoppad.]
 •Radiovågorna från den trådlösa åtkomstpunkten är svaga. 
→  Gör om anslutningen närmare den trådlösa åtkomstpunkten.
 •Det kom inget svar från servern eller bearbetningstiden för kommunikationen har överskridits. 
→  Försök igen om en stund.
 •Beroende på den trådlösa åtkomstpunkten kan anslutningen automatiskt kopplas ifrån efter att en 
viss tid har gått. 
→  Anslut igen.
[Överföring till molnmappen är tillgänglig, efter att molnsynkroniseringsinställningen har 
ställts in på nedladdningsbara enheter som till exempel PC eller smartphone.]
 •Enheter som hämtar bilder från en molnmapp har inte registrerats.
 •Gör inställningar för molnsynkronisering. Konfigurera inställningarna på en dator med 
”PHOTOfunSTUDIO” eller på en smarttelefon med ”Image App”. För mer information om 
[Molnsynkroniseringstjänst], se 
.
[Anslutning misslyckades]
 •Kontrollera följande avseende de smarttelefoner du vill ansluta.
→  Smarttelefonen fungerar inte.
→  Ändra åtkomstpunkten för anslutning till kameran i telefonens WiFi-inställningar.
→  Det finns inget mer lagringsutrymme på smarttelefonen.