Panasonic DMC-LX100 Guida Al Funzionamento

Pagina di 332
327
SQW0034
Övrigt
Varningar och kommentarer
När den inte ska användas under längre tid
 
Stäng av kameran innan du tar ut batteriet och kortet (se till att batteriet är borttaget för 
att förhindra skador på grund av överladdning).
 
Låt den inte ligga i kontakt med gummi eller plastpåsar.
 
Förvara enheten med torkmedel (kiselgel) vid förvaring i en byrålåda eller liknande. 
Förvara batterierna på en sval (15 °C till 25 °C) plats med låg luftfuktighet (40 % till 
60 % relativ luftfuktighet) där det inte förekommer några större temperaturförändringar.
 
Ladda batteriet en gång om året och använd det tills det är helt urladdat igen innan det 
lagras på nytt.
Minneskort
 
För att inte skada minneskort och data
 •Undvik höga temperaturer, direkt solljus, elektromagnetisk strålning och statisk 
elektricitet.
 •Böj inte, tappa inte och utsätt inte för kraftiga stötar.
 •Rör inte kontakterna på kortets baksida och se till att de inte blir våta eller smutsiga.
 
Inspelad data kan skadas eller försvinna om kameran går sönder som resultat av 
felaktig hantering. Panasonic är inte ansvarsskyldiga för någon skada orsakad av 
förlust av inspelad data.
 
Slänga/byta minneskort
 •Om du ”formaterar” eller ”raderar” korten i kameran eller datorn är det bara 
filhanteringsinformationen som raderas och data på minneskortet kan fortfarande 
återställas. När du slänger eller byter minneskort bör du därför fysiskt förstöra 
minneskortet eller använda ett särskilt raderingsprogram som raderar all data från 
kortet helt. Data på minneskorten ska hanteras ansvarsfullt.
Skärm/sökare
 
Tryck inte hårt mot skärmen. Detta kan orsaka ojämn visning på skärmen eller skada 
den. 
 
I kalla klimat eller om kameran blir kall av andra skäl kan skärmen eller sökaren verka 
något mörkare än normalt omedelbart efter att kameran startats. Normal ljusstyrka 
kommer när de inre komponenterna har värmts upp.
Skärmen och sökaren har tillverkats med teknik med extremt hög precision. Det kan 
emellertid förekomma några mörka eller ljusa punkter (röda, blåa eller gröna) på 
skärmen. Detta är inte ett fel. Skärmen och sökarskärmen styrs med en extremt hög 
precision, men vissa bildpunkter kan vara inaktiva. Punkterna påverkar inte de bilder 
som spelas in på ett kort.