Panasonic DMC-LX100 Guida Al Funzionamento

Pagina di 332
37
SQW0034
Förberedelser
Tilldela ofta använda funktioner till knapparna  
(funktionsknappar)
Vissa knappar kan tilldelas funktioner som används ofta.
1
Ställ in menyn
 →   [Anpassad] → [Fn-knappinställning]
2
Tryck på     för att välja den funktionsknapp du vill 
tilldela en funktion och tryck sedan på [MENU/SET]
3
Tryck på     för att välja den funktion du vill tilldela 
och tryck sedan på [MENU/SET]
 •För mer information om vilka funktioner som kan tilldelas, se 
(→38)
.
 •För att återställa förvalda inställningar för funktionsknapparna 
väljer du [Återställ till standard].