Panasonic DMC-LX100 Guida Al Funzionamento

Pagina di 332
42
SQW0034
Förberedelser
Använda [Inst.]-menyn
Information om att välja [Inst.]-menyinställningar finns i 
[Resdatum]
Om du ställer in ditt reseschema och tar bilder kommer resdagen då bilden togs att 
sparas i bilderna. 
 
[Reseläge]
Inställningar: [SET] / [OFF]
1
Använd     för att välja [Reseläge] och tryck på [MENU/SET]
2
Använd     för att välja [SET] och tryck på [MENU/SET]
3
Använd         för att välja avresedatum och tryck på [MENU/SET]
4
Använd         för att välja datum för återresa och tryck på [MENU/SET]
 
För att spara [Ort]
När [Reseläge] är inställt kan du ställa in platsen.
  Välj [Ort] i steg 
1
 ovan, och tryck på [MENU/SET]
 Använd     för att välja [SET] och tryck på [MENU/SET]
 Ange var du befinner dig (Ange text 
)
 
För att skriva ut [Ort] eller antalet dagar som gått använder du endera [Texttryck] eller skriver ut 
med användning av programmet ”PHOTOfunSTUDIO” som finns på medföljande DVD.
 
Resdatum beräknas från det inställda avresedatumet och det datum som ställts in i kamerans 
klocka. När destinationen ställs in under [Tidszoner] beräknas förflutna dagar baserat på 
destinationens lokala tid.
 
Om [Reseläge] är inställt på [OFF] sparas inte antal dagar som gått i bilderna. De visas inte ens 
om [Reseläge] ställs in på [SET] efter att bilderna har tagits.
 
När det aktuella datumet passerats tas returdatumet [Reseläge] bort automatiskt.
 
[Resdatum] kan inte användas med rörliga bilder i AVCHD-format.
 
[Ort] spelas inte in vid inspelning av rörliga bilder.
[Wi-Fi]
Inställningar: [Wi-Fi-funktion] / [Wi-Fi-inst.]
Konfigurera inställningarna som krävs för Wi-Fi-funktionen.