Panasonic DMC-LX100 Guida Al Funzionamento

Pagina di 332
45
SQW0034
Förberedelser
Använda [Inst.]-menyn
Information om att välja [Inst.]-menyinställningar finns i 
[Skärmljusstyrka]
Ställer in displayens ljusstyrka baserat på ljusförhållandena i omgivningen.
Inställningar
Ljusstyrkan ändras automatiskt beroende på hur ljust det är runt kameran.
Ljusstyrkan ökas.
Ljusstyrkan ställs in på normalvärde.
Ljusstyrkan minskas.
 
Eftersom ljusstyrkan i den bild som visas på displayen är större kan vissa motiv se annorlunda ut 
än de ser ut i verkligheten, men det påverkar inte bildens utseende.
 
[   ] återgår till normal ljusstyrka om ingen åtgärd utförs inom 30 sekunder under bildtagning. 
(Tryck på vilken knapp som helst för att göra skärmen ljusare igen.)
 
Om [   ] eller [   ] ställs in minskar användningstiden.
 
[   ] kan inte väljas under uppspelning.
 
När nätadaptern (tillval) används är utgångsinställningen [   ].