Panasonic DMC-LX100 Guida Al Funzionamento

Pagina di 332
48
SQW0034
Förberedelser
Använda [Inst.]-menyn
Information om att välja [Inst.]-menyinställningar finns i 
[TV-anslutning] (fortsättning)
 
[HDMI-läge]
Ställ in format för HDMI-utgången vid uppspelning på HDMI-kompatibel HD-TV 
ansluten till enheten via HDMI-microkabel.
Inställningar
[AUTO]
Ställer automatiskt in utgångsupplösningen baserat på information från en 
ansluten TV.
[4K]
Sänder bilder med en upplösning på 3840x2160 bildpunkter genom 
användning av en progressiv skanningsmetod för antalet effektiva 
skanningslinjer (2 160 linjer).
[1080p]
Sänder bilder med användning av en progressiv skanningsmetod för antalet 
effektiva skanningslinjer (1 080 linjer).
[1080i]
Sänder bilder med användning av linjesprångskanning för antalet effektiva 
skanningslinjer (1 080 linjer).
[720p]
Sänder bilder med användning av en progressiv skanningsmetod för antalet 
effektiva skanningslinjer (720 linjer).
[576p]
*
1
/[480p]
*
2
Sänder bilder med användning av en progressiv skanningsmetod för antalet 
effektiva skanningslinjer (576
*
1
/480
*
2
 linjer). 
*
1
 När [Video ut] är inställt på [PAL]
*
2
 När [Video ut] är inställt på [NTSC]
 
Det här fungerar när HDMI-microkabeln är ansluten.
 
Om ingen bild visas på TV:n med [AUTO] kan du ändra inställningen till en annan permanent 
inställning än [AUTO] för att ställa in ett format som stöds av TV:n. (Se anvisningar i 
användarhandboken för TV:n.)