Panasonic DMC-LX100 Guida Al Funzionamento

Pagina di 332
52
SQW0034
Förberedelser
Ange text
Använd markörknappen för att ange namn med ansiktsidentifieringsfunktionen och i 
[Profilinställning] (småbarn och husdjur), eller för att registrera platser i [Resdatum] osv.
 •Endast bokstäver i alfabetet och symboler kan anges.
 •Exempel på åtgärder för att visa en skärmbild:
 → 
 [Insp] → [Profilinställning] → [SET] → [Baby 1] → [Namn] → [SET]
1
Använd         för att välja tecken
2
Tryck på [MENU/SET] flera gånger tills 
önskat tecken visas
Text infogas vid markören.
 •[   ]: Skriv ett mellanslag.
 
För att ändra teckentyp
 •Tryck på [DISP.]-knappen
 •Använd         för att välja [   ] och tryck på 
[MENU/SET]
Markörens position
 
För att fortsätta mata in tecken
 •Använd         för att välja [   ] och tryck på [MENU/SET]
 •Flytta zoomreglaget mot T-sidan
 •Vrid vridreglaget till höger
 
Redigera text
  Använd         för att välja [   ] [   ] och tryck på [MENU/SET]. Flytta sedan 
markören till den text du vill redigera
 •Du kan även använda zoomreglaget eller vridreglaget för att flytta markören.
  Använd         för att välja [Radera] och tryck på [MENU/SET]
  Använd         för att välja rätt text och tryck på [MENU/SET]
3
När du skrivit in texten använder du         för att välja [Inst] 
och trycker på [MENU/SET]
 
Högst 30 tecken kan skrivas in (max. 9 tecken vid inskrivning av namn i [Ansiktsigenk.]).
 
Högst 15 tecken kan skrivas in för [   ], [   ], [   ], [   ] och [   ] (max. 6 tecken vid inskrivning av 
namn i [Ansiktsigenk.]).