Panasonic DMC-LX100 Guida Al Funzionamento

Pagina di 332
80
SQW0034
Bildtagningsläge
Ta bilder när bländarvärdet och slutartiden ställts in 
Bildtagningsläge: 
Exponeringen kan ställas in med användning av bländarringen och vridreglaget för 
slutartid.
Använd [Insp]-menyn för att ändra inställningar och spara egna inspelningsförhållanden.
Du kan också ta bilder genom att använda bildeffekter. 
1
Vrid bländarringen och vridreglaget för slutartid för att ställa 
in önskat bildtagningsläge
Vrid bländarringen tills det klickar.
Justera efter 
indikatorn
Bildtagningsläge
Bländarring
Vridreglage för slutartid
[AE för program]-läge 
[A] (AUTO)
[A] (AUTO)
[Bländarprioritet]-läge 
Önskade inställningar
*
1
[A] (AUTO)
[Slutarprioritet]-läge 
[A] (AUTO)
Önskade inställningar
*
2
[Manuell exponering]-läge 
Önskade inställningar
*
1
Önskade inställningar
*
2
 •I [Bländarprioritet]-läge, [Slutarprioritet]-läge och [Manuell exponering]-läge, visas inte 
effekterna av det bländarvärde och den slutartid som ställts in på bildtagningsskärmen. 
För att visa effekterna på bildtagningsskärmen använder du läget [Förhandsvisning].
Skärmens ljusstyrka kan skilja sig från ljusstyrkan på de faktiska bilderna. Kontrollera 
ljusstyrkan i bilder på uppspelningsskärmen. 
En kortare slutartid än den inställda slutartiden kan användas när du spelar in rörliga 
bilder.
*
1
  Du kan ställa in bländarvärden mellan F1.7 och F16.
Du kanske inte kan välja vissa värden beroende på zoomläget.
*
2
  Du kan ställa in slutartiden mellan 1 sekund och 1/4000 sekund.
Vrid kontrollringen eller vridreglaget för att ställa in slutartiden i följande fall.
 •Högre hastigheter än 1/4000 sekund eller långsammare än 1 sekund
 •Inställning av slutartid i 1/3 EV-steg
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard