Panasonic DMC-LX100 Guida Al Funzionamento

Pagina di 332
 
 
 
 
Instrucţiuni de operare 
pentru funcţii avansate 
Cameră digitală 
Model Nr.
 
DMC-LX100
 
 
 
Vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni cu atenţie înainte de a folosi aparatul 
şi să păstraţi acest manual pentru consultări ulterioare. 
 
 
Afişarea mesajelor  
299 
 
Ghid de rezolvare a
 
problemelor  
310 
 
Găsirea informaţiilor de care aveţi nevoie  
→2 
 
Cuprins  
→4 
 
Cuprins după funcţie  
→10 
 
Listă de meniuri  
→303 
 
SQW0024 
M0914KZ0 

Sommario delle specifiche per Miele Panasonic DMC-LX100

 • Pagina 1 Instrucţiuni de operare pentru funcţii avansate Cameră digitală Model Nr. DMC-LX100 Vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni cu atenţie...
 • Pagina 2 Găsirea informaţiilor de care aveţi nevoie  În aceste „Instrucţiuni de utilizare pentru funcţii avansate”, puteţi găsi informaţiile de care...
 • Pagina 3: █ Cum se utilizează acest manual Cum se utilizează acest manual  Pictograme ale modului de înregistrare Mod de înregistrare: În modurile de înregistrare care afişează...
 • Pagina 4 Cuprins  █ Găsirea informaţiilor de care aveţi nevoie .... 2 █ Contents by Function .................................10 █ Cum se utilizează...
 • Pagina 5 Cuprins  Operaţii de bază █ Ţinerea camerei 53 █ Schimbarea informaţiilor afişate █ Înregistrarea imaginilor pe ecranul de înregistrare...
 • Pagina 6 Cuprins  Setări de calitate imagini şi culori █ Ajustarea calităţii imaginii █ Utilizarea eficientă a funcţiilor prin adăugarea unui...
 • Pagina 7 Cuprins  Funcţii pentru subiecte şi scopuri specifice █ Realizarea automată a imaginilor █ Înregistrarea cu funcţia de recunoaştere la...
 • Pagina 8 Cuprins  Redarea şi editarea imaginilor statice █ Vizualizarea imaginilor din gup ............... 201 [Time Lapse Video] █ Capturarea imaginilor...
 • Pagina 9 Cuprins  Conectarea cu alte dispozitive █ Redarea imaginilor video 4K.................... 274 █ Stocarea imaginilor statice şi a clipurilor Vizualizarea...
 • Pagina 10: Contents by Function Cuprins după funcţie  Înregistrare Înregistrare Unitate Mod de înregistrare ............................................... 59 [Drive Mode] (Mod de acţionare) ..........................141 [Preview] (Previzualizare) .........................................
 • Pagina 11 Cuprins după funcţie  Redare Redare Editare [Auto Review] (Revizualizare automată) ................ 57 [RAW Processing] (Procesare RAW) ...................208 Redare imagini...
 • Pagina 12: █ Înainte de utilizare Înainte de utilizare Înainte de utilizare „ Manipularea camerei Ţineţi camera la distanţă de vibraţii, forţă sau presiune excesivă....
 • Pagina 13: █ Accesorii standard Înainte de utilizare  Accesorii standard Verificaţi dacă sunt furnizate toate accesoriile înainte de a utiliza camera. ● Accesoriile şi...
 • Pagina 14: principale Înainte de utilizare  Denumiri şi funcţii ale componentelor principale Indicator temporizator (→148) / Lampă de asistare focalizare automată (→53,...
 • Pagina 15 Înainte de utilizare  Denumiri şi funcţii ale componentelor principale (Superior) Microfon stereo (→53, 200) Aveţi grijă să nu acoperiţi...
 • Pagina 16 Înainte de utilizare  Denumiri şi funcţii ale componentelor principale Vizor (LVF) (→54) În acest manual, “vizor” este utilizat pentru...
 • Pagina 17 Înainte de utilizare  Denumiri şi funcţii ale componentelor principale Curea de umăr (→19) Antenă Wi-Fi® Indicator luminos de conexiune...
 • Pagina 18: curso/Selector de control Înainte de utilizare  Denumiri şi funcţii ale componentelor principale Buton [MENU/SET] (Meniu/Setare) / Buton cursor / Selector de control...
 • Pagina 19: şi a curelei de umăr Pregătiri Ataşarea capacului de obiectiv şi a curelei de umăr Acoperiţi obiectivul cu capacul de obiectiv pentru a-l proteja...
 • Pagina 20: Încărcarea acumulatorului Pregătiri Încărcarea acumulatorului Încărcaţi întotdeauna înainte de prima utilizare! (acumulatorul este livrat neîncărcat) Despre acumulatoare ce pot fi utilizate...
 • Pagina 21: Capacitatea rămasă a acumulatorului Pregătiri Pregătiri  Încărcarea acumulatorului Note privind timpul de încărcare Durată de încărcare Aprox. 190 min • Timpul de încărcare...
 • Pagina 22: înregistrabile şi timpul de operare Pregătiri Pregătiri  Încărcarea acumulatorului Instrucţiuni privind numărul de fotografii înregistrabile şi timpul de operare Înregistrarea imaginilor statice (la utilizarea...
 • Pagina 23 Pregătiri Pregătiri  Încărcarea acumulatorului Înregistrarea imaginilor video (la utilizarea monitorului) [Rec Format] (Format înregistrare) [AVCHD] [MP4] [MP4] [Rec Quality]...
 • Pagina 24: (opţional)/acumulatorului Pregătiri Pregătiri  Introducerea şi scoaterea cardului (opţional)/acumulatorului • Asiguraţi-vă că aţi oprit camera. [OPEN] (Deschis) [LOCK] (Blocat) 1 Glisaţi...
 • Pagina 25: Despre card Pregătiri Pregătiri  Despre card Pot fi utilizate următoarele carduri bazate pe standardul SD (sunt recomandate cardurile Panasonic). Tipul cardului...
 • Pagina 26: [Format] Pregătiri Pregătiri  Despre card ● Dacă setaţi comutatorul de protecţie la scriere la „LOCK” (Blocare), este posibil să nu...
 • Pagina 27: (imagini/durată de înregistrare) Pregătiri Pregătiri  Despre card Instrucţiuni privind capacitatea de înregistrare (imagini/durată de înregistrare) Numărul de imagini pe care le puteţi...
 • Pagina 28 Pregătiri Pregătiri  Pregătiri Despre card Când [Rec Format] (Format înregistrare) este [MP4] [Rec Quality] 8 GB 16 GB 32...
 • Pagina 29: [Clock Set] (Setare ceas) Pregătiri Pregătiri  Setarea ceasului Ceasul nu este setat la livrarea camerei. 1 Porniţi camera • Dacă nu este afişat...
 • Pagina 30: Modificarea setărilor de timp Pregătiri Pregătiri  Setarea ceasului 8 Apăsaţi ◄► pentru a seta zona dumneavoastră Denumirea oraşului sau zonei de domiciliu şi...
 • Pagina 31: Modul de setare a elementelor de meniu Pregătiri Pregătiri  Setarea meniului Puteţi utiliza meniul pentru a seta camera şi funcţiile de înregistrare, pentru a opera funcţile...
 • Pagina 32 Pregătiri Pregătiri  Setarea meniului 2 Apăsaţi ▲▼ pentru a selecta elementul de meniu Pagina şi apoi apăsaţi [MENU/SET]. •...
 • Pagina 33: de meniu Pregătiri Pregătiri  Setarea meniului Comutarea tipului de meniu Exemplu: Comutarea la meniul [Setup] (Configurare) din meniul modului [Rec] (Înregistrare)...
 • Pagina 34: [Q.MENU] (Meniu rapid) Pregătiri Pregătiri  Apelarea instantanee a meniurilor frecvent utilizate (meniu rapid) Apelarea instantanee a meniurilor frecvent utilizate (Meniu Rapid) Puteţi...
 • Pagina 35: [CUSTOM] (Personalizare) în meniul rapid Pregătiri Pregătiri  Apelarea instantanee a meniurilor frecvent utilizate (meniu rapid) Schimbaţi meniul rapid cu elementul dumneavoastră favorit Când [Q.MENU]...
 • Pagina 36 Pregătiri Pregătiri  Apelarea instantanee a meniurilor frecvent utilizate (meniu rapid) Meniu [Custom] (Personalizare) • [Silent Mode] (Mod fără sunet)...
 • Pagina 37: Butoane funcţionale Pregătiri Pregătiri  Asocierea la butoane a funcţiilor frecvent utilizate (Butoane funcţionale) Puteţi aloca funcţiile utilizate frecvent la butoane la...
 • Pagina 38: [Cursor Button Lock] (Blocare butoane cursor) Pregătiri Pregătiri  Asocierea la butoane a funcţiilor frecvent utilizate (butoane funcţionale) Alocarea unei funcţii la un buton funcţional Apăsaţi...
 • Pagina 39: inelul de control Pregătiri Pregătiri  Modificarea setărilor utilizând inelul de control „Inelul de control” este o modalitate simplă şi convenabilă de a...
 • Pagina 40: Inel de control Pregătiri Pregătiri  Modificarea setărilor utilizând inelul de control Modificarea setărilor atribuite inelului de control Modifică setările atribuite inelului de...
 • Pagina 41: [World Time] (Fus orar) Pregătiri Pregătiri  Utilizarea meniului [Setup] (Configurare) [Clock Set] (Setare ceas) şi [Sleep Mode] (Mod inactiv) sunt importante pentru setarea...
 • Pagina 42: [Wi-Fi] Pregătiri Pregătiri  Utilizarea meniului [Setup] (Configurare) Pentru detalii privind selectarea setărilor meniului [Setup] (Configurare), consultaţi (→31) [Travel Date] (Data...
 • Pagina 43: [Beep] (Semnal sonor) Pregătiri Pregătiri  Utilizarea meniului [Setup] (Configurare) Pentru detalii privind selectarea setărilor meniului [Setup] (Configurare), consultaţi (→31) [Beep] (Semnal sonor)...
 • Pagina 44: (Afişare ecran/Vizor) Pregătiri Pregătiri  Utilizarea meniului [Setup] (Configurare) Pentru detalii privind selectarea setărilor meniului [Setup] (Configurare), consultaţi (→31) [Monitor Display] (Afişare...
 • Pagina 45: (Luminanţă ecran) Pregătiri Pregătiri  Utilizarea meniului [Setup] (Configurare) Pentru detalii privind selectarea setărilor meniului [Setup] (Configurare), consultaţi (→31) [Monitor Luminance] (Luminanţă...
 • Pagina 46: [Sleep Mode] (Mod inactiv) Pregătiri Pregătiri  Utilizarea meniului [Setup] (Configurare) Pentru detalii privind selectarea setărilor meniului [Setup] (Configurare), consultaţi (→31) [Sleep Mode] (Mod...
 • Pagina 47: [TV Connection] (Conexiunea TV) Pregătiri Pregătiri  Utilizarea meniului [Setup] (Configurare) Pentru detalii privind selectarea setărilor meniului [Setup] (Configurare), consultaţi (→31) [USB Mode] (Mod...
 • Pagina 48 Pregătiri Pregătiri  Utilizarea meniului [Setup] (Configurare) Pentru detalii privind selectarea setărilor meniului [Setup] (Configurare), consultaţi (→31) [TV Connection] (Conexiuni...
 • Pagina 49: [Language] (Limbă) Pregătiri Pregătiri  Utilizarea meniului [Setup] (Configurare) Pentru detalii privind selectarea setărilor meniului [Setup] (Configurare), consultaţi (→31) [TV Connection] (Conexiuni...
 • Pagina 50: [Reset] (iniţializare) Pregătiri Pregătiri  Utilizarea meniului [Setup] (Configurare) Pentru detalii privind selectarea setărilor meniului [Setup] (Configurare), consultaţi (→31) [Version Disp.] (Afişare...
 • Pagina 51: [Format] Pregătiri Pregătiri  Utilizarea meniului [Setup] (Configurare) Pentru detalii privind selectarea setărilor meniului [Setup] (Configurare), consultaţi (→31) [Reset Wi-Fi Settings]...
 • Pagina 52: █ Introducerea textului Pregătiri Pregătiri  Introducerea textului Utilizaţi butonul cursor pentru a introduce numele cu funcţia Face Recognition (Recunoaştere faţă) şi în...
 • Pagina 53 Operaţii de bază Ţinerea camerei • Pentru a evita vibraţiile camerei, ţineţi-o cu ambele mâini, Lampă de asistare a...
 • Pagina 54: Comutarea între ecran şi vizor Operaţii de bază Înregistrarea imaginilor folosind vizorul Când utilizaţi vizorul, puteţi verifica vizualizarea subiectului chiar dacă vă aflaţi într-o...
 • Pagina 55: Ajustare dioptru Operaţii de bază Înregistrarea imaginilor folosind vizorul Setarea sensibilităţii senzorului pentru ochi sau setarea comutării automate a afişajului între...
 • Pagina 56: Realizarea fotografiilor Operaţii de bază Realizarea fotografiilor Apăsaţi butonul pentru a seta modul de funcţionare la ([Single] (Individual)). 1 Selectaţi modul...
 • Pagina 57: [Auto Review] (Revizualizare automată) Operaţii de bază Realizarea fotografiilor ● Subiecţi/medii care ar putea fi dificil de focalizat: • Obiecte care se mişcă...
 • Pagina 58: Înregistrarea filmelor Operaţii de bază Înregistrarea imaginilor video Puteţi înregistra imagini video în format de înaltă definiţie compatibil cu standardul AVCHD,...
 • Pagina 59: Mod de înregistrare Operaţii de bază Selectaţi modul de înregistrare Pentru a selecta modul de înregistrare utilizând setările inelului de apertură şi...
 • Pagina 60: Setări personalizate Operaţii de bază Selectaţi modul de înregistrare Înregistrarea unei combinaţii de setări pentru utilizare în timpul înregistrării (Custom Set...
 • Pagina 61 Operaţii de bază Selectaţi modul de înregistrare La modificarea setărilor de meniu Chiar dacă setările de meniu sunt modificate...
 • Pagina 62: Înregistrarea imaginilor pe ecranul de înregistrare Operaţii de bază Schimbarea informaţiilor afişate pe ecranul de înregistrare De asemenea, puteţi dezactiva informaţiile de înregistrare (precum pictogramele...
 • Pagina 63 Operaţii de bază Schimbarea informaţiilor afişate pe ecranul de înregistrare „ Format de afişare Live View Finder (Identificare vizualizare...
 • Pagina 64 Operaţii de bază Schimbarea informaţiilor afişate pe ecranul de înregistrare Activarea/dezactivarea afişării histogramei (Meniu) → [Custom] (Personalizare) → [Histogram]...
 • Pagina 65 Operaţii de bază Schimbarea informaţiilor afişate pe ecranul de înregistrare Activarea/dezactivarea afişării liniilor de ghidare (Meniu) → [Custom] (Personalizare)...
 • Pagina 66 Operaţii de bază Schimbarea informaţiilor afişate pe ecranul de înregistrare Utilizarea indicatorului de nivel Dacă doriţi să vă asiguraţi...
 • Pagina 67: Redare imagini Operaţii de bază Vizualizarea imaginilor 1 Apăsaţi butonul de redare 2 Apăsaţi ◄► sau rotiţi selectorul de control pentru...
 • Pagina 68: Multi Playback (Redare multiplă) Operaţii de bază Vizualizarea imaginilor Zoom-ul şi vizualizarea „Playback Zoom” (Zoom la redare) 1 Deplasaţi butonul de zoom către...
 • Pagina 69 Operaţii de bază Vizualizarea imaginilor Vizualizarea imaginilor în funcţie de data înregistrării “Calendar Playback” (Redare calendar) 1 Mutaţi butonul...
 • Pagina 70: Redarea imaginilor video Operaţii de bază Vizualizarea imaginilor Vizualizarea imaginilor video Acest aparat a fost proiectat să redea imagini video utilizând formatele...
 • Pagina 71: pe ecranul de redare Operaţii de bază Schimbarea informaţiilor afişate pe ecranul de redare Puteţi dezactiva afişarea informaţiilor despre imagini (număr fişier etc.)...
 • Pagina 72 Operaţii de bază Schimbarea informaţiilor afişate pe ecranul de redare Activarea/dezactivarea afişării zonei supraexpuse (Meniu) → [Custom] (Personalizare) →...
 • Pagina 73: Ştergere Operaţii de bază Ştergerea imaginilor Imaginile şterse nu pot fi recuperate. Imaginile nu vor fi şterse în următoarele cazuri:...
 • Pagina 74: Pentru a şterge toate imaginile Operaţii de bază Ştergerea imaginilor Pentru a şterge mai multe imagini (până la 100)/toate imaginile Un grup de imagini...
 • Pagina 75: (Automat inteligent) Mod de înregistrare Realizarea fotografiilor cu setările automate Mod [Intelligent Auto] (Automat inteligent) Mod de înregistrare: Acest mod este...
 • Pagina 76 Mod de înregistrare Realizarea fotografiilor cu setări automate Mod [Intelligent Auto] (Automat inteligent) Detectarea automată a scenei La realizarea...
 • Pagina 77 Mod de înregistrare Realizarea fotografiilor cu setări automate Mod [Intelligent Auto] (Automat inteligent) Utilizarea blitzului (furnizat/opţional) 1 Opriţi camera....
 • Pagina 78: inteligentă fără trepied)) Mod de înregistrare Realizarea fotografiilor cu setări automate Mod [Intelligent Auto] (Automat inteligent) Realizarea fotografiilor fără trepied ([Handheld Night...
 • Pagina 79: individuală cu gradaţie bogată ([iHDR]) Mod de înregistrare Realizarea fotografiilor cu setări automate Mod [Intelligent Auto] (Automat inteligent) Combinarea imaginilor într-o imagine statică individuală...
 • Pagina 80: şi a timpului de expunere Mod de înregistrare Realizarea fotografiilor după setarea valorii de apertură şi a timpului de expunere Mod de înregistrare: Puteţi...
 • Pagina 81: (Expunere automată programată)) Mod de înregistrare Realizarea fotografiilor după setarea valorii de apertură şi a timpului de expunere Realizarea fotografiilor prin setarea...
 • Pagina 82 Mod de înregistrare Realizarea fotografiilor după setarea valorii de apertură şi a timpului de expunere Despre comutarea programului Funcţia...
 • Pagina 83: (Prioritate apertură) Mod de înregistrare Realizarea fotografiilor după setarea valorii de apertură şi a timpului de expunere Realizarea fotografiilor prin setarea...
 • Pagina 84: (Prioritate declanşator)) Mod de înregistrare Realizarea fotografiilor după setarea valorii de apertură şi a timpului de expunere Realizarea fotografiilor prin setarea...
 • Pagina 85 Mod de înregistrare Realizarea fotografiilor după setarea valorii de apertură şi a timpului de expunere ● Când rotiţi selectorul...
 • Pagina 86: (Expunere manuală)) Mod de înregistrare Realizarea fotografiilor după setarea valorii de apertură şi a timpului de expunere Realizarea fotografiilor prin setarea...
 • Pagina 87 Mod de înregistrare Realizarea fotografiilor după setarea valorii de apertură şi a timpului de expunere Asistenţa de expunere manuală...
 • Pagina 88: [Preview] (Previzualizare) Mod de înregistrare Realizarea fotografiilor după setarea valorii de apertură şi a timpului de expunere Verificarea efectelor de apertură...
 • Pagina 89: Efecte de imagine (filtru) Efecte de imagini (Filtru) Realizarea imaginilor cu efecte de imagini (Filtru) Mod de înregistrare: Puteţi selecta propriile setări din...
 • Pagina 90 Efecte de imagini (Filtru) Realizarea imaginilor cu efecte de imagini (Filtru) ● Setările vor fi stocate chiar dacă modul...
 • Pagina 91 Efecte de imagini (Filtru) Realizarea imaginilor cu efecte de imagini (Filtru) Ajustarea efectelor de imagine în funcţie de preferinţele...
 • Pagina 92 Efecte de imagini (Filtru) Realizarea imaginilor cu efecte de imagini (Filtru) Pentru procedurile de setare a efectelor de imagine...
 • Pagina 93 Efecte de imagini (Filtru) Realizarea imaginilor cu efecte de imagini (Filtru) Pentru procedurile de setare a efectelor de imagine...
 • Pagina 94 Efecte de imagini (Filtru) Realizarea imaginilor cu efecte de imagini (Filtru) Pentru procedurile de setare a efectelor de imagine...
 • Pagina 95 Efecte de imagini (Filtru) Realizarea imaginilor cu efecte de imagini (Filtru) Pentru procedurile de setare a efectelor de imagine...
 • Pagina 96 Efecte de imagini (Filtru) Realizarea imaginilor cu efecte de imagini (Filtru) Pentru procedurile de setare a efectelor de imagine...
 • Pagina 97 Efecte de imagini (Filtru) Realizarea imaginilor cu efecte de imagini (Filtru) Pentru procedurile de setare a efectelor de imagine...
 • Pagina 98 Efecte de imagini (Filtru) Realizarea imaginilor cu efecte de imagini (Filtru) Pentru procedurile de setare a efectelor de imagine...
 • Pagina 99 Efecte de imagini (Filtru) Realizarea imaginilor cu efecte de imagini (Filtru) Pentru procedurile de setare a efectelor de imagine...
 • Pagina 100: [Photo Style] (Stil foto) Setări de calitate imagini şi culori Ajustarea calităţii imaginii cu efecte [Photo style] (Stil foto) Mod de înregistrare: Puteţi...
 • Pagina 101 Setări de calitate imagini şi culori Ajustarea calităţii imaginii cu efecte [Photo style] (Stil foto) „ Ajustarea calităţii imaginii...
 • Pagina 102: [Highlight Shadow] (Evidenţiere umbră) Setări de calitate imagini şi culori Ajustarea luminilor şi umbrelor [Highlight Shadow] (Lumini şi umbre) Mod de înregistrare: Puteţi...
 • Pagina 103: Balans de alb Setări de calitate imagini şi culori Ajustarea balansului de alb Mod de înregistrare: Această funcţie vă permite să reproduceţi...
 • Pagina 104 Setări de calitate imagini şi culori Ajustarea balansului de alb „ Auto White Balance (Balans de alb automat) Când...
 • Pagina 105 Setări de calitate imagini şi culori Ajustarea balansului de alb Setarea balansului de alb utilizând temperatura de culoare Puteţi...
 • Pagina 106 Setări de calitate imagini şi culori Ajustarea balansului de alb Înregistrare prin încadrare utilizând White Balance (Balans de alb)...
 • Pagina 107: imaginilor statice Setări de calitate imagini şi culori Setarea calităţii şi rezoluţiei imaginii Modificarea raportului dimensiunilor imaginilor statice Mod de înregistrare:...
 • Pagina 108: [Picture Size] (Rezoluţie imagine) Setări de calitate imagini şi culori Setarea calităţii şi rezoluţiei imaginii Setarea rezoluţiei imaginii Mod de înregistrare: Cu cât...
 • Pagina 109: a imaginilor ([Quality] (Calitate)) Setări de calitate imagini şi culori Setarea calităţii şi rezoluţiei imaginii Setarea ratei de comprimare a imaginilor ([Quality] (Calitate))...
 • Pagina 110 Setări de calitate imagini şi culori Setarea calităţii şi rezoluţiei imaginii Indisponibil în următoarele cazuri. ● Următoarele efecte nu...
 • Pagina 111: [i.Resolution] (Rezoluţie inteligentă) Setări de calitate imagini şi culori Utilizarea eficientă a funcţiilor de corectare a imaginii Corectarea contrastului şi a expunerii...
 • Pagina 112: [HDR] Setări de calitate imagini şi culori Utilizarea eficientă a funcţiilor de corectare a imaginii Combinarea imaginilor statice cu expuneri...
 • Pagina 113: [Color Space] (Spaţiu de culoare) Setări de calitate imagini şi culori Utilizarea eficientă a funcţiilor de corectare a imaginii Suprimarea zgomotului de imagine pentru...
 • Pagina 114: Mod de focalizare Ajustarea focalizării şi luminozităţii (expunere) Realizarea fotografiilor cu focalizare automată 1 Comutaţi selectorul de focalizare la Modul Focalizare automată...
 • Pagina 115: [AF Mode] (Mod focalizare automată) Ajustarea focalizării şi luminozităţii (expunere) Realizarea fotografiilor cu focalizare automată Când înregistraţi cu ajutorul [AFF], [AFC] ● Focalizarea poate...
 • Pagina 116 Ajustarea focalizării şi luminozităţii (expunere) Realizarea fotografiilor cu focalizare automată Fotografierea din faţă a persoanelor (Detectare faţă/ochi) Camera detectează...
 • Pagina 117 Ajustarea focalizării şi luminozităţii (expunere) Realizarea fotografiilor cu focalizare automată Blocarea automată a focalizării pe un subiect în mişcare...
 • Pagina 118 Ajustarea focalizării şi luminozităţii (expunere) Realizarea fotografiilor cu focalizare automată , etc. ([Custom Multi] (Personalizare multiplă)) Puteţi seta forma...
 • Pagina 119 Ajustarea focalizării şi luminozităţii (expunere) Realizarea fotografiilor cu focalizare automată Când selectaţi Apăsaţi ▲▼◄► pentru a selecta zona AF...
 • Pagina 120 Ajustarea focalizării şi luminozităţii (expunere) Realizarea fotografiilor cu focalizare automată Poziţie determinată pentru focalizare (focalizare pe 1 zonă)/ (Focalizare...
 • Pagina 121: zonei de focalizare automată Ajustarea focalizării şi luminozităţii (expunere) Realizarea fotografiilor cu focalizare automată Modificarea poziţiei şi dimensiunii zonei de focalizare automat㠄...
 • Pagina 122 Ajustarea focalizării şi luminozităţii (expunere) Realizarea fotografiilor cu focalizare automat㠄 La selectarea Puteţi mări ecranul pentru a efectua...
 • Pagina 123 Ajustarea focalizării şi luminozităţii (expunere) Realizarea fotografiilor cu focalizare automată Activarea/dezactivarea utilizării butonului cursor pentru a muta zona de...
 • Pagina 124 Ajustarea focalizării şi luminozităţii (expunere) Realizarea fotografiilor cu focalizare automată Setarea metodei de focalizare preferate Puteţi utiliza meniul [Custom]...
 • Pagina 125 Ajustarea focalizării şi luminozităţii (expunere) Realizarea fotografiilor cu focalizare automată Activarea/dezactivarea lămpii de asistare a focalizării automate (Meniu) →...
 • Pagina 126: Înregistrare macro Ajustarea focalizării şi luminozităţii (expunere) Realizarea fotografiilor de aproape (Înregistrare macro) Mod de înregistrare: Când doriţi să măriţi subiectul,...
 • Pagina 127 Ajustarea focalizării şi luminozităţii (expunere) Realizarea fotografiilor de aproape (înregistrare macro) ● În modul [Intelligent Auto] (Automat inteligent), cea...
 • Pagina 128: [Manual Focus] (Focalizare manuală) Ajustarea focalizării şi luminozităţii (expunere) Realizarea fotografiilor cu Manual Focus (Focalizare manuală) Mod de înregistrare: Manual Focus (Focalizare manuală)...
 • Pagina 129 Ajustarea focalizării şi luminozităţii (expunere) Realizarea fotografiilor cu Manual Focus (Focalizare manuală) Activarea/dezactivarea afişării liniilor de ghidare a focalizării...
 • Pagina 130 Ajustarea focalizării şi luminozităţii (expunere) Realizarea fotografiilor cu Manual Focus (Focalizare manuală) Activare/dezactivare [Peaking] (Punct maxim) pentru a adăuga...
 • Pagina 131 Ajustarea focalizării şi luminozităţii (expunere) Realizarea fotografiilor cu Manual Focus (Focalizare manuală) MF Assist (Asistenţă MF) „ Afişarea asistenţei...
 • Pagina 132 Ajustarea focalizării şi luminozităţii (expunere) Realizarea fotografiilor cu Manual Focus (Focalizare manuală) Modificarea afişării MF Assist (Asistare focalizare manuală)...
 • Pagina 133: expunere automată) Ajustarea focalizării şi luminozităţii (expunere) Realizarea fotografiilor prin blocarea focalizării şi/sau expunerii Buton [AF/AE Lock] (Blocare AF/AE) Mod de...
 • Pagina 134 Ajustarea focalizării şi luminozităţii (expunere) Realizarea fotografiilor prin blocarea focalizării şi/sau expunerii [AF/AE Lock] (Blocare focalizare automată/expunere automată) ●...
 • Pagina 135: Compensare expunere Ajustarea focalizării şi luminozităţii (expunere) Realizarea fotografiilor cu compensarea expunerii Mod de înregistrare: Corectează expunerea când există iluminare din...
 • Pagina 136: █ Setarea sensibilităţii ISO Ajustarea focalizării şi luminozităţii (expunere) Setarea sensibilităţii ISO Mod de înregistrare: Setaţi manual sensibilitatea ISO (sensibilitate la iluminare). Vă...
 • Pagina 137: a sensibilităţii ISO Ajustarea focalizării şi luminozităţii (expunere) Setarea sensibilităţii ISO ● Când [High Dynamic] (Dinamic ridicat) este selectat pentru efectul de...
 • Pagina 138: (Sensibilitate ISO) Ajustarea focalizării şi luminozităţii (expunere) Setarea sensibilităţii ISO Setarea valorii incrementale a sensibilităţii ISO Mod de înregistrare: Puteţi modifica...
 • Pagina 139: [METERING MODE] (Mod de măsurare) Ajustarea focalizării şi luminozităţii (expunere) Setarea modului de măsurare Mod de înregistrare: Puteţi modifica metoda de măsurare utilizată pentru...
 • Pagina 140: █ Setarea tipului de declanşator Setări pentru declanşator şi acţionare Setarea tipului de declanşator Mod de înregistrare: Puteţi realiza imagini utilizând două tipuri de...
 • Pagina 141: [Drive Mode] (Mod de acţionare) Setări pentru declanşator şi acţionare Selectarea unui mod de acţionare Mod de înregistrare: Puteţi comuta operaţia de efectuat atunci...
 • Pagina 142: █ Funcţie rafală Setări pentru declanşator şi acţionare Funcţia rafală Mod de înregistrare: Imaginile sunt înregistrate succesiv la apăsarea butonului declanşator. •...
 • Pagina 143 Setări pentru declanşator şi acţionare Funcţia rafală 4 Focalizaţi subiectul şi realizaţi fotografia. • Ţineţi apăsat complet butonul declanşator...
 • Pagina 144 Setări pentru declanşator şi acţionare Funcţia rafală ● Când viteza rafalei este setată la [H] şi dacă sunt realizate...
 • Pagina 145: [AUTO BRACKET] (Încadrare automată) Setări pentru declanşator şi acţionare Înregistrarea în timpul expunerii este modificată automat [Auto Bracket] (Încadrare automată) Mod de înregistrare:...
 • Pagina 146 Setări pentru declanşator şi acţionare Înregistrarea în timpul expunerii este modificată automat ([Auto Bracket] (Încadrare automată)) „ Modificarea setării...
 • Pagina 147: [ASPECT BRACKET] (Încadrare aspect) Setări pentru declanşator şi acţionare Modificare automată a raportului de dimensiuni la realizarea imaginilor [Aspect Bracket] (Încadrare aspect) Mod...
 • Pagina 148: [Self Timer] (Temporizator) Setări pentru declanşator şi acţionare Realizarea fotografiilor cu temporizatorul Mod de înregistrare: Vă recomandăm să utilizaţi un trepied. Acesta...
 • Pagina 149 Setări pentru declanşator şi acţionare Realizarea fotografiilor cu temporizatorul ● Dacă realizaţi o fotografie cu bliţ când este setat,...
 • Pagina 150: Realizarea fotografiilor panoramice Setări pentru declanşator şi acţionare Realizarea fotografiilor panoramice Mod de înregistrare: Puteţi înregistra cu uşurinţă o imagine panoramică panoramând...
 • Pagina 151 Setări pentru declanşator şi acţionare Realizarea fotografiilor panoramice 5 Apăsaţi complet butonul declanşator şi panoramaţi camera cu o mişcare...
 • Pagina 152 Setări pentru declanşator şi acţionare Realizarea fotografiilor panoramice „ Despre redarea imaginilor panoramice Imaginile panoramice pot fi mărite prin...
 • Pagina 153: [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs) Funcţii pentru subiecte şi scopuri specifice Realizarea automată a imaginilor la intervale stabilite [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp...
 • Pagina 154 Funcţii pentru subiecte şi scopuri specifice Realizarea automată a imaginilor la intervale stabilite ([Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp...
 • Pagina 155 Funcţii pentru subiecte şi scopuri specifice Realizarea automată a imaginilor la intervale stabilite ([Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp...
 • Pagina 156: (Animaţie cadru cu cadru) Funcţii pentru subiecte şi scopuri specifice Crearea de imagini cadru cu cadru [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru)...
 • Pagina 157 Funcţii pentru subiecte şi scopuri specifice Crearea de animaţii cu stop cadru [Stop Motion Animation] (Animaţie cu stop cadru)...
 • Pagina 158 Funcţii pentru subiecte şi scopuri specifice Crearea de animaţii cu stop cadru [Stop Motion Animation] (Animaţie cu stop cadru)...
 • Pagina 159: [Multi Exp.] (Expunere multiplă) Funcţii pentru subiecte şi scopuri specifice Efectuarea mai multor expuneri pe o singură imagine [Multi Exp.] (Expunere multiplă) Mod...
 • Pagina 160 Funcţii pentru subiecte şi scopuri specifice Efectuarea mai multor expuneri pe o singură imagine [Multi Exp.] „ Despre setarea...
 • Pagina 161: [Silent Mode] (Mod silenţios) Funcţii pentru subiecte şi scopuri specifice Dezactivează semnalele sonore şi bliţul în acelaşi timp [Silent Mode] (Mod silenţios) Mod...
 • Pagina 162: (Recunoaştere faţă) Funcţii pentru subiecte şi scopuri specifice Înregistrarea cu funcţia de recunoaştere a feţelor [Face Recog.] (Recunoaştere faţă) Mod de...
 • Pagina 163 Funcţii pentru subiecte şi scopuri specifice Înregistrarea cu funcţia de recunoaştere a feţelor [Face Recog.] (Recunoaştere faţă) Indisponibil în...
 • Pagina 164 Funcţii pentru subiecte şi scopuri specifice Înregistrarea cu funcţia de recunoaştere a feţelor [Face Recog.] (Recunoaştere faţă) 4 Utilizaţi...
 • Pagina 165: înregistrare în fotografie Funcţii pentru subiecte şi scopuri specifice Setarea profilului pentru un bebeluş sau animal de companie pentru înregistrare în fotografie...
 • Pagina 166: condiţii de înregistrare specifice Funcţii pentru subiecte şi scopuri specifice Afişarea ecranului corespunzător pentru condiţii de înregistrare specifice Verificarea zonei în care poate...
 • Pagina 167: (Vizualizare monocromă în timp real) Funcţii pentru subiecte şi scopuri specifice Afişarea ecranului corespunzător pentru condiţii de înregistrare specifice ● Dacă există o supraexpunere,...
 • Pagina 168: █ Corectarea vibraţiilor Stabilizator, transfocare şi bliţ Corectarea vibraţiilor Mod de înregistrare: Detectează şi previne automat vibraţiile. 1 Setaţi meniul (Meniu) →...
 • Pagina 169 Stabilizator, transfocare şi bliţ Stabilizator, transfocare şi bliţ Corectarea vibraţiilor ● Când folosiţi un trepied, vă recomandăm să setaţi...
 • Pagina 170: █ Utilizarea funcţiei zoom Stabilizator, transfocare şi bliţ Stabilizator, transfocare şi bliţ Utilizarea funcţiei de zoom Mod de înregistrare: Puteţi ajusta zona unei...
 • Pagina 171: Tipurile şi utilizarea transfocării Stabilizator, transfocare şi bliţ Stabilizator, transfocare şi bliţ Utilizarea funcţiei de zoom Tipurile de zoom şi utilizarea acestora Raportul...
 • Pagina 172 Stabilizator, transfocare şi bliţ Stabilizator, transfocare şi bliţ Utilizarea funcţiei de zoom Pentru a creşte şi mai mult raportul...
 • Pagina 173 Stabilizator, transfocare şi bliţ Stabilizator, transfocare şi bliţ Utilizarea funcţiei de zoom [Digital Zoom] (Transfocare digitală) Mod de înregistrare:...
 • Pagina 174 Stabilizator, transfocare şi bliţ Stabilizator, transfocare şi bliţ Utilizarea funcţiei de zoom [Step Zoom] (Zoom gradual) Mod de înregistrare:...
 • Pagina 175 Stabilizator, transfocare şi bliţ Stabilizator, transfocare şi bliţ Utilizarea funcţiei de zoom Modificarea setărilor de transfocare (Meniu) → [Custom]...
 • Pagina 176: Ataşarea blitzului Stabilizator, transfocare şi bliţ Stabilizator, transfocare şi bliţ Realizarea imaginilor cu ajutorul bliţului (furnizat) Mod de înregistrare: Când bliţul...
 • Pagina 177 Stabilizator, transfocare şi bliţ Stabilizator, transfocare şi bliţ Realizarea imaginilor cu ajutorul bliţului (furnizat) „ Demontarea bliţului Buton de...
 • Pagina 178 Stabilizator, transfocare şi bliţ Stabilizator, transfocare şi bliţ Realizarea imaginilor cu ajutorul bliţului (furnizat) Mod de utilizare eficientă a...
 • Pagina 179: (Bliţ manual) Stabilizator, transfocare şi bliţ Stabilizator, transfocare şi bliţ Realizarea imaginilor cu ajutorul bliţului (furnizat) Schimbarea modului de declanşare (Bliţ...
 • Pagina 180: [Flash Mode] (Mod bliţ) Stabilizator, transfocare şi bliţ Stabilizator, transfocare şi bliţ Realizarea imaginilor cu ajutorul bliţului (furnizat) Schimbarea modului Bliţ Mod de...
 • Pagina 181 Stabilizator, transfocare şi bliţ Stabilizator, transfocare şi bliţ Realizarea imaginilor cu ajutorul bliţului (furnizat) „ Timpi de expunere pentru...
 • Pagina 182: Sincronizare întârziată Stabilizator, transfocare şi bliţ Stabilizator, transfocare şi bliţ Realizarea imaginilor cu ajutorul bliţului (furnizat) Setarea funcţiei 2nd Curtain Synchro...
 • Pagina 183: [Flash Adjust.] (Reglare bliţ) Stabilizator, transfocare şi bliţ Stabilizator, transfocare şi bliţ Realizarea imaginilor cu ajutorul bliţului (furnizat) Reglarea intensităţii bliţului Mod de...
 • Pagina 184: Setări bliţ wireless Stabilizator, transfocare şi bliţ Stabilizator, transfocare şi bliţ Realizarea imaginilor cu ajutorul bliţului (furnizat) Efectuarea setărilor de bliţ wireless...
 • Pagina 185 Stabilizator, transfocare şi bliţ Stabilizator, transfocare şi bliţ Realizarea imaginilor cu ajutorul bliţului (furnizat) 2 Setaţi meniul (Meniu) →...
 • Pagina 186 Stabilizator, transfocare şi bliţ Stabilizator, transfocare şi bliţ Realizarea imaginilor cu ajutorul bliţului (furnizat) „ Este efectuată setarea emiterii...
 • Pagina 187: [REC QUALITY] (Calitate înregistrare) Înregistrarea imaginilor video Înregistrarea imaginilor video Puteţi înregistra imagini video în format de înaltă definiţie compatibil cu standardul AVCHD,...
 • Pagina 188 Înregistrarea imaginilor video Înregistrarea imaginilor video Când este selectat [AVCHD] Rezoluţie Rată de cadre Ieşirea Rată Element imagine de...
 • Pagina 189: (Focalizare automată continuă)) Înregistrarea imaginilor video Înregistrarea imaginilor video „ Despre compatibilitatea imaginilor video înregistrate Imaginile video înregistrate în modurile [AVCHD] sau...
 • Pagina 190: Înregistrarea imaginilor video Înregistrarea imaginilor video Înregistrarea imaginilor video Înregistrarea imaginilor video Mod de înregistrare: Înregistraţi imagini video prin setarea manuală a...
 • Pagina 191 Înregistrarea imaginilor video Înregistrarea imaginilor video Despre aloarea de apertură şi timpul de expunere care vor fi utilizate pentru...
 • Pagina 192: Buton [Motion Picture] (Imagine video) Înregistrarea imaginilor video Înregistrarea imaginilor video Activarea/dezactivarea butonului de imagini video (Meniu) → [Custom] (Personalizare) → [Video Button] (Buton...
 • Pagina 193 Înregistrarea imaginilor video Înregistrarea imaginilor video ● Dacă temperatura mediului înconjurător este ridicată sau dacă o imagine video este...
 • Pagina 194: Imagini video în 4K Înregistrarea imaginilor video Înregistrarea imaginilor video Înregistrarea imaginilor video 4k Mod de înregistrare: Puteţi seta imagini 4K de înaltă...
 • Pagina 195: [4K PHOTO] Înregistrarea imaginilor video Înregistrarea imaginilor video Crearea unei imagini statice de înaltă rezoluţie dintr-o imagine video 4K [4K PHOTO]...
 • Pagina 196 Înregistrarea imaginilor video Înregistrarea imaginilor video 4 Rotiţi inelul de apertură şi selectorul de timp de expunere pentru a...
 • Pagina 197 Înregistrarea imaginilor video Înregistrarea imaginilor video Crearea imaginilor statice din imagini video 1 Afişaţi imaginea pe care doriţi să...
 • Pagina 198: ce este înregistrată o imagine video Înregistrarea imaginilor video Realizarea imaginilor statice în timpul înregistrării unei imagini video Mod de înregistrare: Imaginile statice pot fi...
 • Pagina 199: (Focalizare automată continuă) Înregistrarea imaginilor video Utilizarea meniului [Motion Picture] (Imagine video) Pentru procedurile de setare pentru meniul [Motion Picture] (Imagine video),...
 • Pagina 200: [Wind Cut] (Reducere zgomot creat de vânt) Înregistrarea imaginilor video Utilizarea meniului [Motion Picture] (Imagine video) Pentru procedurile de setare pentru meniul [Motion Picture] (Imagine video),...
 • Pagina 201: █ Vizualizarea imaginilor din gup Redarea şi editarea imaginilor statice Vizualizarea imaginilor în grup Puteţi reda consecutiv imagini multiple dintr-un grup sau puteţi reda...
 • Pagina 202 Redarea şi editarea imaginilor statice Vizualizarea imaginilor în grup Redarea imaginilor din grup una câte una 1 Selectaţi o...
 • Pagina 203: din imagini video Redarea şi editarea imaginilor statice Captarea imaginilor statice din imagini video Salvaţi o scenă dintr-o imagine video ca imagine...
 • Pagina 204: [Slide Show] (Diaporamă) Redarea şi editarea imaginilor statice Utilizarea meniului [Playback] (Redare) Puteţi specifica protecţia imaginilor, redimensionarea, setările de tipărire şi orice...
 • Pagina 205 Redarea şi editarea imaginilor statice Utilizarea meniului [Playback] (Redare) „ Pentru a modifica setările precum muzica sau timpul de...
 • Pagina 206: [Playback Mode] (Mod de redare) Redarea şi editarea imaginilor statice Utilizarea meniului [Playback] (Redare) [Playback Mode] (Mod de redare) Imaginile înregistrate pot fi redate...
 • Pagina 207: [Location Logging] (Înregistrare locaţie) Redarea şi editarea imaginilor statice Utilizarea meniului [Playback] (Redare) [Location Logging] (Înregistrare locaţie) Puteţi trimite informaţiile despre locaţie (latitudine...
 • Pagina 208: [RAW Processing] (Procesare RAW) Redarea şi editarea imaginilor statice Utilizarea meniului [Playback] (Redare) [RAW Processing] (Procesare RAW) Puteţi utiliza camera pentru a developa...
 • Pagina 209 Redarea şi editarea imaginilor statice Utilizarea meniului [Playback] (Redare) 4 Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta • Metodele de...
 • Pagina 210 Redarea şi editarea imaginilor statice Utilizarea meniului [Playback] (Redare) La selectarea “Setup” (Configurare) Când selectaţi un element, este afişat...
 • Pagina 211: [Title Edit] (Editare titlu) Redarea şi editarea imaginilor statice Utilizarea meniului [Playback] (Redare) [Title Edit] (Editare titlu) Puteţi introduce caractere (comentarii) pe o...
 • Pagina 212: [Text Stamp] (Imprimare text) Redarea şi editarea imaginilor statice Utilizarea meniului [Playback] (Redare) [Text Stamp] (Imprimare text) Puteţi imprima data şi ora înregistrării,...
 • Pagina 213 Redarea şi editarea imaginilor statice Utilizarea meniului [Playback] (Redare) „ Elemente care pot fi imprimate [Shooting Date] [W/O TIME]...
 • Pagina 214: [Video Divide] (Divizare video) Redarea şi editarea imaginilor statice Utilizarea meniului [Playback] (Redare) [Video Divide] (Divizare video) O singură imagine video poate fi...
 • Pagina 215: (Imagine video cadru cu cadru) Redarea şi editarea imaginilor statice Utilizarea meniului [Playback] (Redare) [Time Lapse Video] (Imagine video cu timp scurs) Puteţi crea...
 • Pagina 216: [Resize] (Redimensionare) Redarea şi editarea imaginilor statice Utilizarea meniului [Playback] (Redare) [Resize] (Redimensionare) Rezoluţia imaginilor poate fi redusă pentru a facilita...
 • Pagina 217: [Cropping] (Decupare) Redarea şi editarea imaginilor statice Utilizarea meniului [Playback] (Redare) [Cropping] (Decupare) Măriţi imaginile statice şi decupaţi zonele nedorite. 1...
 • Pagina 218: (Rotire afişaj) Redarea şi editarea imaginilor statice Utilizarea meniului [Playback] (Redare) [Rotate] (Rotire)/ [Rotate Disp.] (Rotire afişaj) Puteţi afişa automat o...
 • Pagina 219: [Favorite] (Imagini favorite) Redarea şi editarea imaginilor statice Utilizarea meniului [Playback] (Redare) [Favorite] (Imagini favorite) Prin etichetarea imaginilor favorite cu o stea...
 • Pagina 220: [Print Set] (Setare tipărire) Redarea şi editarea imaginilor statice Utilizarea meniului [Playback] (Redare) [Print Set] (Setare tipărire) Setările de imagine/nr. imagine/tipărire imagine pot...
 • Pagina 221: [Protect] (Protejare) Redarea şi editarea imaginilor statice Utilizarea meniului [Playback] (Redare) [Protect] (Protejare) Setaţi protecţia pentru a dezactiva ştergerea imaginilor. Previne...
 • Pagina 222 Redarea şi editarea imaginilor statice Utilizarea meniului [Playback] (Redare) [Face Rec Edit] (Editare înregistrare faţă) Editaţi sau ştergeţi informaţiile...
 • Pagina 223: (Confirmare ştergere) Redarea şi editarea imaginilor statice Utilizarea meniului [Playback] (Redare) [Picture Sort] (Sortare imagini) Puteţi seta secvenţa de afişare utilizată...
 • Pagina 224: █ Funcţia Wi-Fi® şi funcţia NFC Wi-Fi Funcţia Wi-Fi® şi funcţia NFC „ Utilizaţi camera ca dispozitiv LAN wireless Când utilizaţi echipamentele sau calculatoarele care...
 • Pagina 225 Wi-Fi Funcţia Wi-Fi® şi funcţia NFC „ Despre indicatorul luminos de conexiune Wi-Fi Indicator luminos conexiune Wi-Fi Luminează în...
 • Pagina 226 Wi-Fi Funcţia Wi-Fi® şi funcţia NFC • Apăsarea butonului [Wi-Fi] în timpul unei conexiuni Wi-Fi permite următoarea operaţie. [Terminate...
 • Pagina 227: █ Posibilităţile funcţiei Wi-Fi Wi-Fi Posibilităţile funcţiei Wi-Fi Utilizarea camerei prin conectare la un smartphone (→228) Realizarea imaginilor cu un smartphone (înregistrare de...
 • Pagina 228: „Image App” Wi-Fi Utilizarea camerei prin conectare la un smartphone Puteţi opera camera de la distanţă, utilizând un smartphone. „Panasonic Image...
 • Pagina 229: Conectarea la un smartphone Wi-Fi Utilizarea camerei prin conectare la un smartphone Conectarea la un smartphone Puteţi stabili cu uşurinţă o conexiune Wi-Fi...
 • Pagina 230 Wi-Fi Utilizarea camerei prin conectare la un smartphone „ Utilizarea unui dispozitiv iOS • Când citiţi un cod QR...
 • Pagina 231 Wi-Fi Utilizarea camerei prin conectare la un smartphone • Când vă conectaţi cu SSID şi parolă Selectaţi [Wi-Fi]* din...
 • Pagina 232 Wi-Fi Utilizarea camerei prin conectare la un smartphone Modificarea metodei de conectare Pentru a modifica metoda de conectare, apăsaţi...
 • Pagina 233: NFC Wi-Fi Utilizarea camerei prin conectare la un smartphone Conectarea la un smartphone utilizând funcţia NFC Utilizând funcţia NFC (Near...
 • Pagina 234: Înregistrare de la distanţă Wi-Fi Utilizarea camerei prin conectare la un smartphone ● Puteţi înregistra până la 20 de smartphone-uri. Dacă numărul de...
 • Pagina 235: Salvarea imaginilor Wi-Fi Utilizarea camerei prin conectare la un smartphone Redarea imaginilor din cameră pe un smartphone 1 Conectarea la un...
 • Pagina 236: pe cameră Wi-Fi Utilizarea camerei prin conectare la un smartphone Transferul cu uşurinţă al imaginilor pe cameră Puteţi stabili o conexiune...
 • Pagina 237: despre locaţie Wi-Fi Utilizarea camerei prin conectare la un smartphone Trimiterea imaginilor de pe cameră în serviciile de reţele sociale 1...
 • Pagina 238 Wi-Fi Utilizarea camerei prin conectare la un smartphone „ Începeţi înregistrarea informaţiilor despre locaţie Utilizaţi smartphone-ul. Selectaţi . Selectaţi...
 • Pagina 239 Wi-Fi Utilizarea camerei prin conectare la un smartphone Utilizarea camerei pentru trimiterea imaginilor la un smartphone sau tablet㠄...
 • Pagina 240 Wi-Fi Utilizarea camerei prin conectare la un smartphone [Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării) 1 Setaţi...
 • Pagina 241 Wi-Fi Utilizarea camerei prin conectare la un smartphone [Send Images Stored in the Camera] (Trimitere imagini memorate în cameră)...
 • Pagina 242: Redarea imaginilor pe un televizor Wi-Fi Afişarea imaginilor statice pe un televizor Puteţi afişa informaţiile statice pe un televizor care este compatibil cu o...
 • Pagina 243: Tipărirea imaginilor Wi-Fi Tipărire wireless Puteţi imprima wireless imaginile statice înregistrate de la o imprimantă PictBridge (compatibilă wireless LAN)*. * Compatibil...
 • Pagina 244: Trimiterea imaginilor către un dispozitiv AV Wi-Fi Trimiterea imaginilor la echipamentul AV Imaginile statice şi imaginile video pot fi trimise la echipamentul AV de la...
 • Pagina 245 Wi-Fi Trimiterea imaginilor la echipamentul AV [Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării) 1 Setaţi meniul →...
 • Pagina 246 Wi-Fi Trimiterea imaginilor la echipamentul AV [Send Images Stored in the Camera] (Trimitere imagini memorate în cameră) 1 Setaţi...
 • Pagina 247: Trimiterea imaginilor la un PC Wi-Fi Trimiterea imaginilor la un PC Imaginile statice şi imaginile video înregistrate de cameră pot fi trimise la un...
 • Pagina 248 Wi-Fi Trimiterea imaginilor la un PC Pentru a crea un folder care primeşte imagini • Creaţi un cont de...
 • Pagina 249 Wi-Fi Trimiterea imaginilor la un PC [Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării) 1 Setaţi meniul →...
 • Pagina 250 Wi-Fi Trimiterea imaginilor la un PC [Send Images Stored in the Camera] (Trimitere imagini memorate în cameră) 1 Setaţi...
 • Pagina 251: Trimiterea imaginilor către un serviciu WEB Wi-Fi Utilizarea serviciilor WEB Prin LUMIX CLUB, puteţi trimite imagini statice şi imagini video în serviciile de reţele sociale,...
 • Pagina 252 Wi-Fi Utilizarea serviciilor WEB ● Imaginile pot conţine informaţii personale care pot fi utilizate pentru a identifica utilizatorul, precum...
 • Pagina 253 Wi-Fi Utilizarea serviciilor WEB [Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării) 1 Setaţi meniul → [New Connection]...
 • Pagina 254 Wi-Fi Utilizarea serviciilor WEB „ Trimiterea rapidă a imaginilor de pe cameră în serviciile de reţele WEB După ce...
 • Pagina 255: (Serviciu de sincronizare în cloud) Wi-Fi Utilizarea serviciilor WEB La trimiterea imaginilor către [Cloud Sync. Service] (Serviciu de sincronizare în cloud) „ Metoda de...
 • Pagina 256 Wi-Fi Utilizarea serviciilor WEB [Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării) 1 Setaţi meniul → [New Connection]...
 • Pagina 257 Wi-Fi Utilizarea serviciilor WEB [Send Images Stored in the Camera] (Trimitere imagini memorate în cameră) 1 Setaţi meniul →...
 • Pagina 258: Despre [LUMIX CLUB] Wi-Fi Utilizarea „LUMIX CLUB” Despre [LUMIX CLUB] Achiziţionaţi un ID de conectare „LUMIX CLUB” (gratuit). Dacă înregistraţi acest aparat...
 • Pagina 259 Wi-Fi Utilizarea „LUMIX CLUB” Obţinerea unui ID de conectare nou ([New account] (Cont nou)) 1 Setaţi meniul (Meniu) →...
 • Pagina 260 Wi-Fi Utilizarea „LUMIX CLUB” Utilizarea unui ID de conectare achiziţionat anterior/confirmarea şi modificarea ID-ului şi parolei de conectare ([Set...
 • Pagina 261 Wi-Fi Utilizarea „LUMIX CLUB” Pentru a seta acelaşi ID de conectare pentru cameră şi smartphone Setarea aceluiaşi ID de...
 • Pagina 262 Wi-Fi Utilizarea „LUMIX CLUB” Ştergeţi ID-ul de conectare şi contul de pe „LUMIX CLUB” Ştergeţi ID-ul de conectare de...
 • Pagina 263: Despre conexiuni Wi-Fi Despre conexiuni După selectarea funcţiei Wi-Fi şi destinaţiei de trimitere, selectaţi metode de conectare. Dacă nu sunteţi acasă...
 • Pagina 264: de acces wireless Wi-Fi Despre conexiuni [Via Network] (Prin reţea) Conectarea prin intermediul unui punct de acces wireless Selectaţi o metodă de...
 • Pagina 265 Wi-Fi Despre conexiuni Dacă nu sunteţi sigur de compatibilitatea WPS (conectarea cu [From List] - Din listă) Căutaţi punctele...
 • Pagina 266 Wi-Fi Despre conexiuni „ La conectarea cu [Manual Input] (Introducere manuală) Pe ecranul afişat la pasul 1 din „Dacă...
 • Pagina 267: Conexiune directă Wi-Fi Despre conexiuni [Direct] conectare directă Puteţi selecta metoda de conectare la echipamentul dumneavoastră. Selectaţi o metodă de conectare...
 • Pagina 268: (Selectaţi o destinaţie din favorite)) Wi-Fi Despre conexiuni Conectarea rapidă cu aceleaşi setări ca cele precedente ([Select a destination from History] (Selectaţi o destinaţie...
 • Pagina 269 Wi-Fi Despre conexiuni Editarea elementelor înregistrate la Favorite 1 Apăsaţi butonul [Wi-Fi]. 2 Selectaţi [Select a destination from Favorite]...
 • Pagina 270: Setările pentru trimiterea imaginilor Wi-Fi Despre conexiuni Setările pentru trimiterea imaginilor Când trimiteţi imaginile, selectaţi mai întâi [New Connection] (Conexiune nouă), după care...
 • Pagina 271 Wi-Fi Despre conexiuni Modificarea setărilor pentru trimiterea imaginilor După ce aţi finalizat conectarea, puteţi modifica, de asemenea, setările de...
 • Pagina 272: [Touch Sharing] (Partajare tactilă) Wi-Fi [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) Configuraţi setările necesare pentru funcţia Wi-Fi. [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) nu se poate modifica...
 • Pagina 273 Wi-Fi [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) Element Descriere [Wi-Fi Password] Setarea unei parole va afişa automat ecranul de introducere a...
 • Pagina 274: Vizualizarea imaginilor video 4K Conectarea cu alte dispozitive Redarea imaginilor video 4k Vizualizarea imaginilor video 4K „ Vizualizarea pe ecranul TV Când conectaţi...
 • Pagina 275: Stocarea imaginilor video 4K Conectarea cu alte dispozitive Redarea imaginilor video 4k Stocarea imaginilor video în 4K „ Stocarea imaginilor video 4K pe...
 • Pagina 276: █ Vizualizarea pe un ecran TV Conectarea cu alte dispozitive Vizualizarea pe ecranul TV Puteţi vizualiza imaginile pe ecranul TV conectând camera la TV cu...
 • Pagina 277 Conectarea cu alte dispozitive Vizualizarea pe ecranul TV „ Pentru conectare cu un cablu micro HDMI ● Verificaţi [HDMI...
 • Pagina 278: [VIERA Link] Conectarea cu alte dispozitive Vizualizarea pe ecranul TV VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™) Ce înseamnă VIERA Link (HDMI)? ●...
 • Pagina 279 Conectarea cu alte dispozitive Vizualizarea pe ecranul TV „ Alte operaţii aferente Oprirea aparatului • De asemenea, camera poate...
 • Pagina 280: personal Conectarea cu alte dispozitive Stocarea imaginilor statice şi a clipurilor înregistrate în computerul dumneavoastră personal Imaginile statice/video pot fi...
 • Pagina 281: "PHOTOfunSTUDIO" Conectarea cu alte dispozitive Stocarea imaginilor statice şi a clipurilor înregistrate în computerul dumneavoastră personal Despre software-ul furnizat DVD-ul...
 • Pagina 282: SILKYPIX Conectarea cu alte dispozitive Stocarea imaginilor statice şi a clipurilor înregistrate în computerul dumneavoastră personal SILKYPIX Developer Studio 4.2...
 • Pagina 283: Instalarea software-ului furnizat Conectarea cu alte dispozitive Stocarea imaginilor statice şi a clipurilor înregistrate în computerul dumneavoastră personal Instalarea software-ului furnizat Va...
 • Pagina 284: şi imaginilor video Conectarea cu alte dispozitive Stocarea imaginilor statice şi a clipurilor înregistrate în computerul dumneavoastră personal Copierea imaginilor statice şi...
 • Pagina 285 Conectarea cu alte dispozitive Stocarea imaginilor statice şi a clipurilor înregistrate în computerul dumneavoastră personal „ Copierea pe computerul...
 • Pagina 286: Copierea Conectarea cu alte dispozitive Stocarea imaginilor statice şi a clipurilor înregistrate în recorder Urmaţi metoda corectă pentru dispozitivul dumneavoastră....
 • Pagina 287: PictBridge Conectarea cu alte dispozitive Tipărire Vă puteţi conecta direct la o imprimantă compatibilă cu PictBridge pentru tipărire. • Unele...
 • Pagina 288: Tipărirea mai multor imagini Conectarea cu alte dispozitive Tipărire Tipărirea mai multor imagini Sunt tipărite mai multe fotografii o dată. 1 Apăsaţi ▲...
 • Pagina 289: Tipărirea cu dată şi text Conectarea cu alte dispozitive Tipărire Tipărirea cu dată şi text Ora şi data pot fi setate pentru a fi...
 • Pagina 290 Conectarea cu alte dispozitive Tipărire Efectuarea setărilor de tipărire pe cameră Opţiunile de setare includ numărul de imagini tipărite...
 • Pagina 291: Bliţ extern (opţional) Altele Accesorii opţionale Bliţ extern (opţional) Când utilizaţi bliţul (opţional: DMW-FL220, DMW-FL360L, sau DMW-FL580L), este furnizat un domeniu de...
 • Pagina 292: în locul acumulatorului Altele Accesorii opţionale Atunci când utilizaţi alte blitz-uri externe disponibile în comerţ şi care nu au funcţii de comunicare...
 • Pagina 293: █ Lista de afişaje pe monitor/vizor Altele Lista de afişaje pe monitor/vizor • Următoarele imagini sunt exemple ale situaţiilor în care ecranul de afişare este...
 • Pagina 294 Altele Lista de afişaje pe monitor/vizor Stare de înregistrare (Luminează intermitent în roşu.) / Focalizare [Quality] (Calitate) (→109) (Luminează...
 • Pagina 295 Altele Lista de afişaje pe monitor/vizor Setări destinaţie/Zile scurse din călătorie*2 (→42) [Dial Guide] (Ghid selector) (→18) Nume*2 (→165)...
 • Pagina 296 Altele Lista de afişaje pe monitor/vizor „ Informaţii de înregistrare afişate pe ecran Mod de înregistrare (→59) O singură...
 • Pagina 297 Altele Lista de afişaje pe monitor/vizor În redare Playback Mode (Mod redare) (→206) Pictogramă de achiziţie informaţii (→302) Imagine...
 • Pagina 298 Altele Lista de afişaje pe monitor/vizor „ Afişare detaliată a informaţiilor Informaţii de înregistrare Data/ora înregistrării 1 Fus orar...
 • Pagina 299: █ Afişare mesaje Altele Mesaje afişate În continuare se explică principalele mesaje afişate pe monitor sau pe vizor şi modul în care...
 • Pagina 300 Altele Mesaje afişate „ Acumulatori [This battery cannot be used] (Acest acumulator nu poate fi utilizat) • Utilizaţi un...
 • Pagina 301 Altele Mesaje afişate [Login failed. Please check Login ID and Password.] (Conectare eşuată. Vă rugăm să verificaţi ID-ul şi...
 • Pagina 302 Altele Mesaje afişate „ Altele [Some pictures cannot be deleted] (Unele imagini nu pot fi şterse) [This picture cannot...
 • Pagina 303: █ Listă meniuri Altele Listă de meniuri [Rec] Puteţi efectua setările pentru rezoluţia imaginii şi bliţ (furnizat/opţional). • [Photo Style] (Stil foto),...
 • Pagina 304 Altele Listă de meniuri Puteţi preseta timpul până la începerea înregistrării, intervalul de [Time Lapse Shot] înregistrare şi numărul...
 • Pagina 305 Altele Listă de meniuri [Motion Picture] (Imagine video) Puteţi efectua setări, precum formatul de înregistrare şi calitate pentru înregistrarea...
 • Pagina 306: Meniu [Custom] (Personalizare) Altele Listă de meniuri [Custom] (Personalizare) Puteţi seta operaţiile acestui aparat, cum ar fi afişarea ecranului şi funcţiile butoanelor,...
 • Pagina 307 Altele Listă de meniuri [Peaking] Când efectuaţi operaţia de focalizare manuală, această funcţie →130 (Maxim) adaugă automat culoare porţiunilor...
 • Pagina 308 Altele Listă de meniuri [Setup] (Configurare) Puteţi efectua setările pentru confortul de utilizare precum setarea de ceas şi modificarea...
 • Pagina 309 Altele Listă de meniuri [Playback] (Redare) Puteţi specifica protecţia imaginilor, redimensionarea, setările de tipărire şi orice alte setări pentru...
 • Pagina 310: a problemelor Altele Altele Ghid de rezolvare a problemelor cu întrebări şi răspunsuri Încercaţi să verificaţi mai întâi aceste elemente(→310 -...
 • Pagina 311 Altele Ghid de rezolvare a problemelor cu întrebări şi răspunsuri „ Înregistrare Nu pot fi înregistrate imagini. • Cadrul...
 • Pagina 312 Altele Ghid de rezolvare a problemelor cu întrebări şi răspunsuri Imaginile înregistrate apar nefinisate sau există interferenţe. • Vă...
 • Pagina 313 Altele Ghid de rezolvare a problemelor cu întrebări şi răspunsuri Ecranul se va înnegri în timpul înregistrării imaginilor video....
 • Pagina 314 Altele Ghid de rezolvare a problemelor cu întrebări şi răspunsuri „ Monitor/Vizor Monitorul/vizorul se închide, deşi camera este pornită....
 • Pagina 315 Altele Ghid de rezolvare a problemelor cu întrebări şi răspunsuri „ Bliţ Imposibil de efectuat înregistrarea cu [Flash] (Bliţ)....
 • Pagina 316 Altele Ghid de rezolvare a problemelor cu întrebări şi răspunsuri „ Redare Imaginile au fost rotite. • Este activată...
 • Pagina 317 Altele Ghid de rezolvare a problemelor cu întrebări şi răspunsuri Un zgomot neobişnuit, precum un sunet de clic sau...
 • Pagina 318 Altele Ghid de rezolvare a problemelor cu întrebări şi răspunsuri „ Funcţia Wi-Fi Nu se poate conecta la reţeaua...
 • Pagina 319 Altele Ghid de rezolvare a problemelor cu întrebări şi răspunsuri Punctul de acces wireless nu este afişat. Sau nu...
 • Pagina 320 Altele Ghid de rezolvare a problemelor cu întrebări şi răspunsuri Nu am un punct de acces wireless la domiciliu,...
 • Pagina 321 Altele Ghid de rezolvare a problemelor cu întrebări şi răspunsuri Transmiterea imaginii la serviciul WEB durează o anumită perioadă...
 • Pagina 322 Altele Ghid de rezolvare a problemelor cu întrebări şi răspunsuri Am uitat parola pentru Wi-Fi. → Executaţi [Reset Wi-Fi...
 • Pagina 323 Altele Ghid de rezolvare a problemelor cu întrebări şi răspunsuri „ Televizor, computer şi imprimantă Nu apare nicio imagine...
 • Pagina 324 Altele Ghid de rezolvare a problemelor cu întrebări şi răspunsuri Computerul nu recunoaşte cardul. (Când utilizaţi un card de...
 • Pagina 325 Altele Ghid de rezolvare a problemelor cu întrebări şi răspunsuri „ Altele Meniul nu este afişat în limba dorită....
 • Pagina 326: privind utilizarea Altele Măsuri de precauţie şi note privind utilizarea În timpul utilizării ● Camera se poate încălzi dacă este utilizată...
 • Pagina 327 Altele Măsuri de precauţie şi note privind utilizarea Când nu utilizaţi camera o perioadă de timp ● Opriţi camera...
 • Pagina 328 Altele Măsuri de precauţie şi note privind utilizarea Acumulator Acumulatorul este un acumulator reîncărcabil cu ioni de litiu. Acest...
 • Pagina 329 Altele Măsuri de precauţie şi note privind utilizarea Obiectiv ● Imaginile pot apărea uşor albe dacă obiectivul este murdar...
 • Pagina 330 Altele Măsuri de precauţie şi note privind utilizarea ● Logo-ul SDXC este o marcă înregistrată a SD-3C, LLC. ●...
 • Pagina 331 Altele Măsuri de precauţie şi note privind utilizarea Acest produs este licenţiat sub licenţă de patent AVC pentru utilizare...
 • Pagina 332 Altele Măsuri de precauţie şi note privind utilizarea Acest produs încorporează următorul software: (1) software dezvoltat independent de sau...