Panasonic DMC-LX100 Guida Al Funzionamento

Pagina di 332
 
62
  
 
SQW0024 
Operaţii de bază 
 
Schimbarea informaţiilor afişate pe ecranul 
de înregistrare 
De asemenea, puteţi dezactiva informaţiile de înregistrare (precum pictogramele pentru diverse setări) 
şi indicatorul de nivel 
(→66)
1
 
Apăsaţi butonul [DISP.] (Afişaj) pentru a comuta 
afişajul 
• 
Puteţi utiliza [Monitor Disp. Style] (Stil afişare pe monitor) şi [LVF 
Disp.Style] (Stil afişare pe vizor) în meniul [Custom] 
(Personalizat) pentru a selecta fie 
 (Format stil de afişare 
pe monitor) sau 
 (Format stil de afişare pe vizor) pentru 
ecranul de afişare al monitorului şi pentru vizor. 
 
 
„
 
 
Format de afişare pe monitor 
• 
Afişajul este comutat în modul prezentat mai jos. (Exemplu de afişaj pe ecran) 
 
Cu informaţii*
Fără informaţii 
Cu informaţii*
indicator de nivel 
Fără informaţii 
indicator de nivel 
 
Oprită 
Ecran cu informaţii 
de înregistrare*
 
*
1
 Histogramele sunt afişate atunci când opţiunea [Histogram] (Histogramă) din meniul [Custom] 
(Personalizare) este setată la [ON] (Activare). 
(→64) 
Când [Expo.Meter] (Măsurare expunere) din meniul [Custom] (Personalizare) este setat la [ON] 
(Activare), indicatorul de măsurare a expunerii va fi afişat. 
(→81) 
*
2
 Acest ecran este afişat atunci când opţiunea [Monitor Info. Disp.] (Afişare informaţii pe ecran) din 
meniul [Custom] (Personalizare) este setată la [ON] (Activare). 
(→65) 
În timp ce verificaţi informaţiile 
de înregistrare pe monitor, puteţi utiliza vizorul pentru a înregistra imagini.