NewOne CR120 Manuale Utente

Pagina di 6
                                                                                                                               
Strona 1 z 6
 
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska 
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. 
www.conrad.pl 
www.conrad.pl 
 
INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radiobudzik New One CR120 
 
Nr produktu  393463