Xerox WorkCentre 3335/3345 ユーザーガイド

ページ / 188
Çözümler
Olası Nedenler
• Odadaki nemi azaltın.
• Yazıcıyı sıcaklığı ve nemi çalışma özellikleri
dahilinde olan bir yere taşıyın.
Odanın bağıl nemi çok yüksektir.
Kağıt Sıkışması
Kağıt Sıkışmalarını En Aza İndirme
Bu yazıcı, Xerox destekli kağıt kullanılarak en az kağıt sıkışması ile çalışacak şekilde
tasarlanmıştır. Diğer kağıt türleri sıkışmalara neden olabilir. Desteklenen kağıt bir noktada
sürekli sıkışıyorsa, kağıt yolundaki ilgili alanı temizleyin.
Aşağıdaki durumlar kağıt sıkışmalarına neden olabilir:
• Yazdırma sürücüsünde yanlış kağıt türünün seçilmesi.
• Hasarlı kağıt kullanma.
• Desteklenmeyen kağıt kullanma.
• Kağıdı yanlış yerleştirme.
• Kaseti aşırı doldurma.
• Kağıt kılavuzlarını yanlış ayarlama.
Çoğu sıkışma basit bir dizi kuralın izlenmesiyle önlenebilir:
• Yalnızca desteklenen kağıtları kullanın. Ayrıntılar için bkz.
• Uygun kağıt tutma ve yükleme tekniklerini kullanın.
• Her zaman temiz, hasarsız kağıt kullanın.
• Kırışık, yırtılmış, nemli ya da katlanmış kağıt kullanmayın.
• Kasete yüklemeden önce sayfaları ayırmak için, kağıtları havalandırın.
• Kağıt kaseti dolu çizgisine dikkat edin; kaseti kesinlikle aşırı doldurmayın.
• Herhangi bir kasete kağıt ekledikten sonra, kasetlerdeki kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
Doğru ayarlanmamış bir kağıt kılavuzu yetersiz baskı kalitesine, yanlış beslemelere,
eğri baskılara ve yazıcı hasarına neden olabilir.
• Kasetleri yükledikten sonra kontrol panelinde doğru kağıt türünü seçin ve boyutu
seçin.
• Yazdırırken, yazdırma sürücüsünde, yazdırma işi için doğru türü ve boyutu seçin.
• Kağıdı kuru yerlerde saklayın.
• Yalnızca yazıcı için tasarlanmış Xerox kağıdı ve asetatlarını kullanın.
Aşağıdakilerden kaçının:
• Polyester kaplamalı kağıt mürekkep püskürtmeli yazıcılar için özel olarak tasarlanmıştır.
• Katlanmış, buruşmuş ya da aşırı kırışık kağıt.
• Birden fazla türde, boyutta ya da ağırlıkta kağıdın aynı anda bir kasete yerleştirilmesi.
Xerox
®
WorkCentre
®
3335/3345 Çok İşlevli Yazıcı
10-6
Kullanım Kılavuzu
Sorun Giderme