Panasonic DMC-LX100 操作ガイド

ページ / 332
13
SQW0034
Före användning
Standardtillbehör
Kontrollera att alla tillbehör medföljer innan du använder kameran.
 
Kameratillbehören och deras utseende skiljer sig åt beroende på i vilket land eller 
område kameran köptes. 
Information om tillbehören finns i de grundläggande användningsanvisningarna.
 
Batterikassetten kallas i texten för batterikassetten eller batteriet.
 
SD-minneskort, SDHC-minneskort och SDXC-minneskort kallas för ”kort” i texten.
 
Kassera förpackningsmaterialet på lämpligt sätt.
 
Förvara mindre delar på en säker plats utom räckhåll för barn.
 
Extra tillbehör
 •
Korten är extra tillbehör.