Panasonic DMC-LX100 操作ガイド

ページ / 332
209
SQW0034
Spela upp och redigera bilder
Använda [Spela]-menyn
4
Tryck på [MENU/SET] för att spara
 •Inställningsmetoderna varierar beroende på vilket alternativ som är valt. Ytterligare information 
finns i ”Ställa in alternativen”. 
5
Tryck på [MENU/SET]
 •Skärmen i steg 
3
 visas igen. För att ställa in ett annat alternativ upprepar du steg 
3
 till 
5
.
6
Tryck på     för att välja [Börja bearb.] och tryck på [MENU/SET]
 •En bekräftelseskärm visas. Om du väljer [Ja] utförs åtgärden.
 
Ställa in alternativen
När ett alternativ väljs visas inställningsskärmen.
 
Vridreglage
Används för att göra inställningar
Används för att visa inställningsskärmen för 
färgtemperatur 
(Endast om [Vitbalans] är inställd på [   ])
Används för att visa finjusteringsskärmen för 
vitbalans 
(Endast när [Vitbalans] är inställd)
[DISP.]
Används för att visa jämförelseskärmen
[MENU/SET]
Används för att slutföra en justering du 
just gjort och återgå till skärmen för val av 
alternativ
 •Om du har valt [Red. störning], [Int. upplösning], eller [Skärpa], visas inte 
jämförelseskärmen.
 •Bilder kan förstoras med användning av zoomreglaget.
Följande användningsmetoder finns tillgängliga för justering av jämförelseskärmen.
 
Vridreglage
Används för att göra inställningar
[DISP.]
Används för att återgå till inställningsskärmen
[MENU/SET]
Används för att slutföra en justering du 
just gjort och återgå till skärmen för val av 
alternativ
Aktuell inställning
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard