Panasonic DMC-LX100 操作ガイド

ページ / 332
241
SQW0034
Wi-Fi
Styra kameran genom att ansluta den till en smarttelefon
[Skicka bilder som är lagrade i kameran]
1
Ställ in menyn
 → [Ny anslutning] → [Skicka bilder som är lagrade i kameran] 
→ [Smartphone]
2
Välj [Via nätverk] eller [Direkt], och tryck på [MENU/SET]
 
När du ansluter med [Via nätverk]
(På kameran)
 Anslut kameran till en trådlös åtkomstpunkt 
(På smarttelefonen)
 Ställ in Wi-Fi-funktionen till ”PÅ”
 Välj den trådlösa åtkomstpunkt som kameran är ansluten till och ställ in den
 Starta ”Image App” 
 
När du ansluter med [Wi-Fi Direct] eller [WPS-anslutning] i [Direkt]-läge
(På kameran)
 Anslut kameran till en smarttelefon 
(På smarttelefonen)
 Starta ”Image App” 
 
När du ansluter med [Manuell anslutning] i [Direkt]-läge
Utför steg 
2
 
.
3
Välj den enhet du vill ansluta till
 •När anslutningen upprättats visas bekräftelseskärmen för överföringsinställningen. Kontrollera 
inställningen och tryck på [MENU/SET]. Tryck på [DISP.]-knappen om du vill ändra 
inställningarna för överföringen. 
4
Välj [Välj enskild] eller [Välj flera]
[Välj enskild] 
 Välj bild
 Tryck på [MENU/SET]
[Välj flera]
  Välj bild (upprepa)
 •Om du väljer bilden igen avbryts valet.
  Välj [Utför]
 •Antalet bilder som kan skickas med [Välj flera] är begränsat.
2
3
4
5
6
1
Utför
 •En bekräftelseskärm visas. Om du väljer [Ja] utförs åtgärden.
 •Tryck på [DISP.]-knappen om du vill ändra inställningarna för överföringen. 
 •Välj [Exit] för att stänga anslutningen.