Panasonic DMC-LX100 操作ガイド

ページ / 332
256
SQW0034
Wi-Fi
Använda webbtjänster
[Skicka bilder under inspelning]
1
Ställ in menyn
 → [Ny anslutning] → [Skicka bilder under inspelning] 
→ [Molnsynkroniseringstjänst]
2
Kontrollera meddelandet och tryck på [MENU/SET]
3
Välj [Via nätverk] och anslut 
4
Kontrollera inställningen för att skicka
 •När anslutningen upprättats visas bekräftelseskärmen för överföringsinställningen. Kontrollera 
inställningen och tryck på [MENU/SET]. Tryck på [DISP.]-knappen om du vill ändra 
inställningarna för överföringen. 
5
Ta stillbilder
 •Tryck på [Wi-Fi]-knappen om du vill ändra inställningarna eller koppla från. 
Du kan inte ändra inställningarna medan stillbilderna skickas. Vänta tills överföringen har 
slutförts.
(Anslutningen kan också stängas genom att trycka på 
 →   [Inst.] → [Wi-Fi] → 
[Wi-Fi-funktion] → [Ja].)