Panasonic DMC-LX100 操作ガイド

ページ / 332
278
SQW0034
Ansluta till annan utrustning
Visa på en TV
VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™)
Vad är VIERA Link (HDMI)?
 
VIERA Link är en funktion som automatiskt länkar kameran till VIERA Link-kompatibla 
enheter genom anslutning av en HDMI-microkabel, vilket möjliggör enkel styrning 
med VIERA-fjärrkontrollen. (Vissa funktioner är inte tillgängliga.)
 
VIERA Link (HDMI) är en renodlad Panasonic-funktion som lagts till i 
industristandarden för HDMI-kontrollfunktionen som kallas HDMI CEC (Consumer 
Electronics Control). Funktionen garanteras inte vid anslutning till HDMI 
CEC-kompatibla utrustningar av andra fabrikat än Panasonic. Läs bruksanvisningen 
för din produkt för att kontrollera dess kompabilitet med VIERA Link (HDMI).
 
Kameran stöder VIERA Link (HDMI) Version 5. Detta är Panasonic-standarden som 
även stödjer tidigare Panasonic VIERA Link-utrustningar.
Förberedelser
Ställ in [VIERA link] på [ON] 
.
1
Anslut kameran till en VIERA Link (HDMI)-kompatibel Panasonic TV (VIERA) 
med en HDMI-microkabel 
2
Starta kameran och tryck på visningsknappen
3
Använd enheten med fjärrkontrollen till TV:n
 •Använd ikonerna som visas på skärmen för att styra enheten.