Panasonic DMC-LX100 操作ガイド

ページ / 332
331
SQW0034
Övrigt
Varningar och kommentarer
Den här produkten är licensierad under AVC-patentets portföljlicens för personlig och icke-
kommersiell användning av en konsument för (i) kodning av video i enlighet med AVC-standarden 
(“AVC Video”) och/eller (ii) avkodning av AVC-video som kodats av en konsument som utfört 
en privat och icke-kommersiell aktivitet och/eller inhandlades från en videodistributör som är 
licensierad att leverera AVC-video. Ingen licens medges eller kan tillämpas för något annat syfte. 
Ytterligare information kan erhållas från MPEG LA, LLC.
Se http://www.mpegla.com.