Panasonic DMC-LX100 操作ガイド

ページ / 332
 
59
  
 
SQW0024 
Operaţii de bază 
 
Selectaţi modul de înregistrare 
 
Pentru a selecta modul de înregistrare utilizând setările inelului de apertură 
şi selectorului de timp de expunere. 
1
 
Rotiţi inelul de apertură şi selectorul de timp 
de expunere 
• 
Rotiţi încet inelul de apertură şi selectorul de timp de expunere 
până la auzirea unui clic pentru alinierea corectă a poziţiei.  
uteţi seta inelul de apertură la [A] (AUTO) sau la valori cuprinse 
între [1,7] şi [16]. 
 
 
Pentru a selecta modul auto inteligent 
2
 
Apăsaţi butonul [iA]. 
• 
Modul [Intelligent Auto] (Automat inteligent) este setat, iar 
pictograma modului de înregistrare se modifică la 
Când apăsaţi butonul [iA] din nou, modul de înregistrare este 
comutat la cel care activează setările efectuate utilizând inelul 
de apertură şi selectorul de timp de expunere. 
• 
Când este selectat modul [Intelligent Auto] (Automat inteligent), 
modul de înregistrare care a fost setat utilizând inelul de apertură 
şi selectorul de timp de expunere este anulat. 
 
 
  Mod [Intelligent Auto] 
(→75) 
 Realizaţi fotografii cu setările automate. 
 
  Mod [Program AE] Mode (Program expunere automată)
(→81) 
 
Înregistrarea fotografiilor prin setarea automată a valorii de apertură şi a timpului de expunere. 
  Mod [Aperture-Priority] (Prioritate apertură) 
(→83) 
 Determinaţi deschiderea şi apoi realizaţi fotografiile. 
  Mod [Shutter-Priority] (Prioritate obturator) 
(→84) 
 Determinaţi timpul de expunere şi apoi realizaţi fotografiile. 
  Mod [Manual Exposure] (Expunere manuală) 
(→86) 
 
Determinarea valorii aperturii şi timpului de expunere şi apoi înregistrarea imaginilor.