Panasonic DMC-LX100 操作ガイド

ページ / 332
 
88
  
 
SQW0024 
Mod de înregistrare 
 
Realizarea fotografiilor după setarea valorii de apertură şi a timpului de expunere 
 
Verificarea efectelor de apertură şi timp de expunere 
(Mod de previzualizare) 
 
Mod de înregistrare: 
 
Puteţi utiliza modul [Preview] (Previzualizare) pentru verificarea efectelor de apertură şi timp de 
expunere. 
• 
Verificarea efectului valorii de apertură selectată: 
Vă permite să verificaţi adâncimea câmpului (domeniul de focalizare) prin îngustarea fizică a lamelor 
aperturii obiectivului la valoarea de apertură utilizată pentru înregistrarea propriu-zisă. 
• 
Verificarea efectelor timpului de expunere selectat: 
Vă permite să verificaţi mişcarea într-o scenă prin afişarea ecranului la timpul de expunere utilizat 
pentru înregistrarea propriu-zisă. Când timpul de expunere este mărit, ecranul este afişat ca o 
pierdere de cadru. Utilizaţi această funcţie pentru a verifica efectul atunci când doriţi să capturaţi o 
imagine într-o scenă prin oprirea mişcării, de exemplu atunci când realizaţi o fotografie cu apă 
curgătoare. 
1
 
Alocaţi [Preview] (Previzualizare) la butonul funcţional 
(→37) 
z
 Pasul următor este un exemplu în care funcţia [Preview] (Previzualizare) este atribuită butonului [Fn1]. 
2
 
Apăsaţi butonul [Fn1] pentru a comuta ecranul de confirmare 
• 
Ecranul este comutat la fiecare apăsare pe butonul [Fn1]. 
 
Ecran normal de înregistrare 
Efect al valorii de apertură 
Efect al timpului de expunere
 
 
 Caracteristicile adâncimii câmpului 
Valoare apertură 
Mică 
Mare 
Distanţă focală 
Telefotografie 
Unghi larg 
Condiţii de 
înregistrare 
Distanţa până la subiect 
Aproape 
Departe 
Adâncime câmp 
(Domeniu de focalizare) 
Superficială (Îngustă) 
Exemplu: 
Pentru a realiza o fotografie 
prin estomparea fundalului 
Adâncă (Mare) 
Exemplu: 
Pentru a realiza o fotografie 
prin ajustarea focalizării 
incluzând fundalul 
 
 
● 
Puteţi realiza o fotografie chiar dacă este activat modul [Preview] (Previzualizare). 
● 
Domeniul în care puteţi verifica efectul timpului de expunere selectat este între 8 secunde 
şi 1/16000 secunde.