Panasonic DMC-LX100 작동 가이드

페이지 332
129
SQW0034
Justera fokus och ljusstyrka (exponering)
Ta bilder med manuell fokusering
Aktivera/avaktivera visning av MF-guide
 →   [Anpassad] → [MF-guide] → [ON] / [OFF]
Snabbjustering av fokus med användning av autofokus
 →   [Anpassad] → [AF/AE-lås] → [AF-ON]
Om du trycker på knappen [AF/AE LOCK] i manuellt fokusläge aktiveras autofokusläget.
 
Autofokus aktiveras i mitten av ramen.
 
När autofokus aktiveras på MF-hjälpskärmen justerar 
kameran fokus till mitten av skärmbilden.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard